Badanie dla komisji CULT – EFSI a kultura, edukacja, młodzież i sport - Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w obszarach działalności komisji

15-05-2018

Badanie zawiera analizę charakteru i zakresu wykorzystania środków EFSI na działania z zakresu kształcenia i szkolenia, kultury, sportu i młodzieży, w tym analizę podstawy prawnej takiego wsparcia. Duża część działalności w tych obszarach jest w oficjalnych danych ukryta pod innymi pozycjami, lecz wszystkie z tych dziedzin już teraz przyczyniają się w znaczny sposób do rozwoju społeczno-gospodarczego. Badanie kończy się zaleceniem, by w przyszłości w większym stopniu dostrzegany był wkład tych dziedzin w politykę spójności w wymiarze ludzkim.

Badanie zawiera analizę charakteru i zakresu wykorzystania środków EFSI na działania z zakresu kształcenia i szkolenia, kultury, sportu i młodzieży, w tym analizę podstawy prawnej takiego wsparcia. Duża część działalności w tych obszarach jest w oficjalnych danych ukryta pod innymi pozycjami, lecz wszystkie z tych dziedzin już teraz przyczyniają się w znaczny sposób do rozwoju społeczno-gospodarczego. Badanie kończy się zaleceniem, by w przyszłości w większym stopniu dostrzegany był wkład tych dziedzin w politykę spójności w wymiarze ludzkim.

Autorzy zewnętrzni

The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES): Mike Coyne, Malin Carlberg, Caroline Chandler, Eugenie Lale-Demoz