Europejski jednolity rynek cyfrowy. Korzyści ekonomiczne dla obywateli i przedsiębiorstw

15-01-2019

Parlament Europejski zainicjował i wprowadził liczne środki ustawodawcze w celu wsparcia ogólnego osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Niniejsza pogłębiona analiza prezentuje krótkie zestawienie tego, co osiągnięto pod względem gospodarczym, tego, co pozostaje do zrobienia, oraz proponowanych inicjatyw na kolejną kadencję parlamentarną. Ekspertyza została sporządzona rzecz Departamentu Tematycznego A Parlamentu Europejskiego w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO).

Parlament Europejski zainicjował i wprowadził liczne środki ustawodawcze w celu wsparcia ogólnego osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Niniejsza pogłębiona analiza prezentuje krótkie zestawienie tego, co osiągnięto pod względem gospodarczym, tego, co pozostaje do zrobienia, oraz proponowanych inicjatyw na kolejną kadencję parlamentarną. Ekspertyza została sporządzona rzecz Departamentu Tematycznego A Parlamentu Europejskiego w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO).

Autorzy zewnętrzni

J. Scott Marcus, Dr Georgios Petropoulos, Dr Timothy Yeung