Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

15-07-2015

Niniejsze studium, dotyczące pojmowania umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w kontekście europejskim, opiera się na dwóch badaniach, analizie roli edukacji cyfrowej, dziesięciu sprawozdaniach z różnych krajów europejskich i siedmiu sprawozdaniach z krajów spoza Europy. Studium przedstawia wnioski i zalecenia dotyczące przyszłości umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Europie na podstawie sprawozdań krajowych i badań przeprowadzonych przy pomocy metody delfickiej wśród ekspertów w dziedzinie międzynarodowego szkolnictwa wyższego.

Niniejsze studium, dotyczące pojmowania umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w kontekście europejskim, opiera się na dwóch badaniach, analizie roli edukacji cyfrowej, dziesięciu sprawozdaniach z różnych krajów europejskich i siedmiu sprawozdaniach z krajów spoza Europy. Studium przedstawia wnioski i zalecenia dotyczące przyszłości umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Europie na podstawie sprawozdań krajowych i badań przeprowadzonych przy pomocy metody delfickiej wśród ekspertów w dziedzinie międzynarodowego szkolnictwa wyższego.

Autorzy zewnętrzni

Hans de Wit and Fiona Hunter (Centre for Higher Education Internationalisation - CHEI) ; Laura Howard (European Association for International Education - EAIE) ; Eva Egron-Polak (International Association of Universities - IAU)