BADANIE DLA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI – JĘZYKI MNIEJSZOŚCIOWE A EDUKACJA: NAJLEPSZE PRAKTYKI ORAZ PUŁAPKI

15-02-2017

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dogłębną analizę porównawczą trzynastu studiów przypadków różnych języków, by przedstawić sytuację języków mniejszościowych w edukacji w Europie. W sprawozdaniu wskazano najlepsze praktyki, a także wyzwania związane z językami mniejszościowymi w edukacji. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie zawodowe oraz perspektywy kariery zawodowej. Sformułowano też zalecenia dotyczące sposobów wspierania języków mniejszościowych w edukacji.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono dogłębną analizę porównawczą trzynastu studiów przypadków różnych języków, by przedstawić sytuację języków mniejszościowych w edukacji w Europie. W sprawozdaniu wskazano najlepsze praktyki, a także wyzwania związane z językami mniejszościowymi w edukacji. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie zawodowe oraz perspektywy kariery zawodowej. Sformułowano też zalecenia dotyczące sposobów wspierania języków mniejszościowych w edukacji.

Autorzy zewnętrzni

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK