ThinkTank logo Dokumenty przydatne przy opracowywaniu nowych aktów prawnych UE

Ostatnio opublikowane dokumenty

Opublikowano 09-08-2017

Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU

02-08-2017

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Autorzy zewnętrzni

Yvonne Galligan, Renate Haupfleisch, Lisa Irvine, Katja Korolkova, Monika Natter, Ulrike Schultz, Sally Wheeler

Discrimination and access to employment for female workers with disabilities

22-06-2017

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of ...

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of a gender perspective in all disability policies and legislation, with specific measures targeted to women with disabilities. The study also includes clear indications on implementation and monitoring mechanisms. The analysis is based on available European comparative data and in-depth analysis of seven European Member States.

Autorzy zewnętrzni

Istituto per la ricerca sociale: Manuela Samek Lodovici, Nicola Orlando, Daniela Loi, Serena Marianna Drufuca, Flavia Pesce ; Country experts: Denmark: Bent Greve ; France: Anne Eydoux ; Germany: Flavia Pesce ; Italy: Flavia Pesce ; Poland: Malgorzata Grabarek and Izabela Przybysz ; Spain: Elvira González Gago and Nuria Guilló Rodríguez

Legal Implications of Brexit: Customs Union, Internal Market Acquis for Goods and Services, Consumer Protection Law, Public Procurement

09-08-2017

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in ...

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in the European Economic Area (EEA), the application of tailor-made arrangements, as well as the fall-back scenario, in which the mutual relationship is governed by WTO law. Following an analysis of the EU legal framework defining the withdrawal of a Member State from the EU the study develops an analytical framework that allows for the identification of the legal impact of different Brexit scenarios on policy fields falling within the ambit of the IMCO Committee. In this context, the general impact of the EEA model, the tailor-made model and the WTO model on key pieces of the currently existing acquis communautaire in these policy areas are highlighted.

Autorzy zewnętrzni

Fabian AMTENBRINK, Menelaos MARKAKIS and René REPASI Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam / European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) Erasmus University Rotterdam

Opublikowano 07-08-2017

Zamówienia publiczne

01-06-2017

Organy publiczne udzielają zamówień na wykonanie robót i świadczenie usług. Zamówienia te, udzielane za wynagrodzeniem co najmniej jednemu wykonawcy, są nazywane zamówieniami publicznymi i stanowią ważną część PKB Unii Europejskiej. Jednak jedynie niewielki odsetek umów w sprawie zamówienia publicznego zawiera się z przedsiębiorstwami z innych krajów. Stosowanie zasad rynku wewnętrznego w odniesieniu do tych umów gwarantuje lepszą alokację zasobów gospodarczych i racjonalniejsze wykorzystanie publicznych ...

Organy publiczne udzielają zamówień na wykonanie robót i świadczenie usług. Zamówienia te, udzielane za wynagrodzeniem co najmniej jednemu wykonawcy, są nazywane zamówieniami publicznymi i stanowią ważną część PKB Unii Europejskiej. Jednak jedynie niewielki odsetek umów w sprawie zamówienia publicznego zawiera się z przedsiębiorstwami z innych krajów. Stosowanie zasad rynku wewnętrznego w odniesieniu do tych umów gwarantuje lepszą alokację zasobów gospodarczych i racjonalniejsze wykorzystanie publicznych środków finansowych. W 2014 r. przez Parlament i Radę został przyjęty nowy pakiet dotyczący zamówień publicznych mający na celu uproszczenie procedur i zwiększenie ich elastyczności tak, aby poprawić dostęp MŚP do zamówień publicznych oraz zapewnić lepsze uwzględnienie kryteriów społecznych i środowiskowych.

Polityka ochrony konsumentów: zasady i instrumenty

01-06-2017

Badania przeprowadzone dla Parlamentu Europejskiego wskazują, że skuteczna polityka ochrony konsumentów jest niezbędna dla efektywnego i dobrego funkcjonowania rynku europejskiego[1]. Zwiększenie przejrzystości oraz bardziej świadome zawieranie transakcji w wyniku przemyślanej i odpowiednio wdrożonej polityki konsumenckiej prowadzą do lepszych rozwiązań dla konsumentów, a także do większej efektywności rynku[2]. Skuteczna ochrona konsumentów stanowi zatem niezbędny element należycie funkcjonującego ...

Badania przeprowadzone dla Parlamentu Europejskiego wskazują, że skuteczna polityka ochrony konsumentów jest niezbędna dla efektywnego i dobrego funkcjonowania rynku europejskiego[1]. Zwiększenie przejrzystości oraz bardziej świadome zawieranie transakcji w wyniku przemyślanej i odpowiednio wdrożonej polityki konsumenckiej prowadzą do lepszych rozwiązań dla konsumentów, a także do większej efektywności rynku[2]. Skuteczna ochrona konsumentów stanowi zatem niezbędny element należycie funkcjonującego rynku. Jej celem jest ochrona praw konsumentów względem sprzedawców oraz dodatkowo zagwarantowanie lepszej ochrony konsumentom szczególnie podatnym za zagrożenia. Kryzys finansowy pokazał, że przepisy dotyczące ochrony konsumenta mogą zwiększyć sprawiedliwość na rynkach oraz poprawić jakość konkurencji. Wzmocnienie pozycji konsumentów oraz skuteczna ochrona ich bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych stały się podstawowymi celami polityki europejskiej.

Transport morski: podejście strategiczne

01-06-2017

Europejskie przepisy dotyczące transportu morskiego koncentrują się przede wszystkim na stosowaniu zasady swobodnego świadczenia usług i zapewnieniu prawidłowego stosowania reguł konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dobrych warunków pracy i wysokich norm środowiskowych.

Europejskie przepisy dotyczące transportu morskiego koncentrują się przede wszystkim na stosowaniu zasady swobodnego świadczenia usług i zapewnieniu prawidłowego stosowania reguł konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dobrych warunków pracy i wysokich norm środowiskowych.

Powszechny jednolity rynek cyfrowy

01-06-2017

Jednolity rynek cyfrowy jest jedną z najbardziej obiecujących i stawiających największe wyzwania sfer postępu, dającą możliwość osiągnięcia wzrostu wydajności rzędu 415 mld EUR. Rynek ten otwiera nowe możliwości stymulowania gospodarki przez handel elektroniczny, ułatwiając jednocześnie przedsiębiorstwom zachowanie zgodności z wymogami administracyjnymi i finansowymi oraz wzmacniając pozycję klientów dzięki administracji elektronicznej. Usługi rynkowe i usługi administracji publicznej, które stworzono ...

Jednolity rynek cyfrowy jest jedną z najbardziej obiecujących i stawiających największe wyzwania sfer postępu, dającą możliwość osiągnięcia wzrostu wydajności rzędu 415 mld EUR. Rynek ten otwiera nowe możliwości stymulowania gospodarki przez handel elektroniczny, ułatwiając jednocześnie przedsiębiorstwom zachowanie zgodności z wymogami administracyjnymi i finansowymi oraz wzmacniając pozycję klientów dzięki administracji elektronicznej. Usługi rynkowe i usługi administracji publicznej, które stworzono w ramach jednolitego rynku cyfrowego, ewoluują od stałych platform do platform mobilnych i stają się coraz bardziej powszechne, oferując dostęp do informacji i treści w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu (wszechobecne usługi w zakresie handlu i administracji). Z zaletami tymi wiąże się konieczność stworzenia ram regulacyjnych sprzyjających rozwojowi chmury obliczeniowej, transferowi danych mobilnych bez granic oraz uproszczonemu dostępowi do informacji i treści przy jednoczesnej ochronie prywatności i danych osobowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego i neutralności sieci.

Unia Europejska i jej partnerzy handlowi

01-06-2017

UE już od lat odchodzi od wytwarzania pracochłonnych produktów o niskiej wartości, aby wyspecjalizować się w produkcji towarów markowych o wyższej wartości. Przy jej otwartej gospodarce handel ma dla UE kluczowe znaczenie. W celu pokonania barier w handlu oraz wyrównania szans dla przedsiębiorstw działających na jej rynku Unia negocjuje obecnie szereg umów o wolnym handlu. UE jest także jednym z założycieli Światowej Organizacji Handlu (WTO), w której odgrywa zasadniczą rolę.

UE już od lat odchodzi od wytwarzania pracochłonnych produktów o niskiej wartości, aby wyspecjalizować się w produkcji towarów markowych o wyższej wartości. Przy jej otwartej gospodarce handel ma dla UE kluczowe znaczenie. W celu pokonania barier w handlu oraz wyrównania szans dla przedsiębiorstw działających na jej rynku Unia negocjuje obecnie szereg umów o wolnym handlu. UE jest także jednym z założycieli Światowej Organizacji Handlu (WTO), w której odgrywa zasadniczą rolę.

Opublikowano 01-08-2017

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

06-07-2017

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial ...

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Autorzy zewnętrzni

Katalin Ligeti

Opublikowano 31-07-2017

Member States' capacity to fight tax crimes

31-07-2017

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint ...

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint the deficiencies and to suggest ways in which they could be addressed.

Planowane wydarzenia

04-09-2017
Implementation of the Common Provisions (Reg. EU 1303/2013)
Warsztat -
CONT
04-09-2017
Antimicrobial Resistance
Warsztat -
ENVI
09-10-2017
Constituent meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Inne wydarzenie -
LIBE

Infografiki

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.

widget imagewidgety RSS

Aby umieścić na swojej stronie widget obejmujący wszystkie publikacje dostępne na stronie Think Tank, należy kliknąć poniższą ikonę.

Utwórz RSS widget

Publikacje na stronie Think Tank

Wyłączną odpowiedzialność za treść wszystkich dokumentów zamieszczonych na stronie Think Tank ponosi ich autor, a wszelkie wyrażone w nich opinie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Dokumenty przeznaczone są do wykorzystania przez posłów do Parlamentu Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej.

Think Tank można znaleźć na...