14

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Transport and Tourism in Ireland

15-03-2018

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

Transport drogowy: przepisy ruchu drogowego i bezpieczeństwa

01-11-2017

Unia Europejska postawiła sobie za cel utworzenie w latach 2010–2020 europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kompetencje w tej dziedzinie należą głównie do poszczególnych państw. Przepisy europejskie dotyczą stanu technicznego pojazdów, transportu towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwa sieci drogowej.

Unia Europejska postawiła sobie za cel utworzenie w latach 2010–2020 europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kompetencje w tej dziedzinie należą głównie do poszczególnych państw. Przepisy europejskie dotyczą stanu technicznego pojazdów, transportu towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwa sieci drogowej.

Transport morski: zasady ruchu i bezpieczeństwa

01-11-2017

Dzięki wielu dyrektywom i rozporządzeniom UE, a w szczególności dzięki trzem pakietom ustawodawczym przyjętym po katastrofach tankowców Erika i Prestige, w ostatnich latach znacznie poprawiły się normy bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Dzięki wielu dyrektywom i rozporządzeniom UE, a w szczególności dzięki trzem pakietom ustawodawczym przyjętym po katastrofach tankowców Erika i Prestige, w ostatnich latach znacznie poprawiły się normy bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Rynek wewnętrzny: zasady ogólne

01-11-2017

Rynek wewnętrzny to przestrzeń dobrobytu i wolności, zapewniająca dostęp do towarów, usług, zatrudnienia, możliwości biznesowych i bogactwa kulturowego. Dalsze pogłębianie jednolitego rynku – co mogłoby przynieść znaczne korzyści unijnym konsumentom i przedsiębiorstwom – wymaga nieustających działań. W szczególności jednolity rynek cyfrowy otwiera nowe możliwości pobudzenia gospodarki (poprzez handel elektroniczny), a jednocześnie ograniczenia biurokracji (dzięki administracji elektronicznej i cyfryzacji ...

Rynek wewnętrzny to przestrzeń dobrobytu i wolności, zapewniająca dostęp do towarów, usług, zatrudnienia, możliwości biznesowych i bogactwa kulturowego. Dalsze pogłębianie jednolitego rynku – co mogłoby przynieść znaczne korzyści unijnym konsumentom i przedsiębiorstwom – wymaga nieustających działań. W szczególności jednolity rynek cyfrowy otwiera nowe możliwości pobudzenia gospodarki (poprzez handel elektroniczny), a jednocześnie ograniczenia biurokracji (dzięki administracji elektronicznej i cyfryzacji usług publicznych). Najnowsze badania wskazują, że zasady swobodnego przepływu towarów i usług oraz przepisy w tej dziedzinie generują korzyści szacowane na 985 mld EUR rocznie.

Swobodny przepływ towarów

01-11-2017

Swobodny przepływ towarów jest możliwy dzięki zniesieniu ceł i ograniczeń ilościowych oraz zakazowi stosowania środków równoważnych. Zasada wzajemnego uznawania, zniesienie barier fizycznych i technicznych oraz wspieranie normalizacji dodano, aby wspomóc dalsze urzeczywistnianie rynku wewnętrznego. Dzięki przyjęciu w 2008 r. nowych ram prawnych usprawniono swobodny przepływ towarów, system nadzoru nad rynkiem w UE oraz oznakowanie CE. Z najnowszych badań wynika, że korzyści, których źródłem jest ...

Swobodny przepływ towarów jest możliwy dzięki zniesieniu ceł i ograniczeń ilościowych oraz zakazowi stosowania środków równoważnych. Zasada wzajemnego uznawania, zniesienie barier fizycznych i technicznych oraz wspieranie normalizacji dodano, aby wspomóc dalsze urzeczywistnianie rynku wewnętrznego. Dzięki przyjęciu w 2008 r. nowych ram prawnych usprawniono swobodny przepływ towarów, system nadzoru nad rynkiem w UE oraz oznakowanie CE. Z najnowszych badań wynika, że korzyści, których źródłem jest stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów oraz powiązanych z nią przepisów, wynoszą 386 mld EUR rocznie.

Polityka ochrony konsumentów: zasady i instrumenty

01-11-2017

Skuteczna polityka ochrony konsumentów gwarantuje prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie jednolitego rynku[1]. Jej celem jest ochrona praw konsumentów względem sprzedawców oraz zapewnienie lepszej ochrony konsumentom szczególnie podatnym za zagrożenia. Kryzys finansowy pokazał, że przepisy dotyczące ochrony konsumentów mogą zwiększyć sprawiedliwość na rynkach oraz poprawić jakość konkurencji. Wzmocnienie pozycji konsumentów oraz skuteczna ochrona ich bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych stały ...

Skuteczna polityka ochrony konsumentów gwarantuje prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie jednolitego rynku[1]. Jej celem jest ochrona praw konsumentów względem sprzedawców oraz zapewnienie lepszej ochrony konsumentom szczególnie podatnym za zagrożenia. Kryzys finansowy pokazał, że przepisy dotyczące ochrony konsumentów mogą zwiększyć sprawiedliwość na rynkach oraz poprawić jakość konkurencji. Wzmocnienie pozycji konsumentów oraz skuteczna ochrona ich bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych stały się podstawowymi celami polityki UE.

Przepisy dotyczące ochrony konsumentów

01-11-2017

Europejskie przepisy dotyczące ochrony konsumentów mają na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa oraz interesów ekonomicznych i prawnych konsumentów europejskich niezależnie od miejsca ich zamieszkania, podróży lub dokonywania zakupów w UE. Przepisy unijne regulują transakcje realizowane fizycznie oraz handel elektroniczny, obejmują zasady o ogólnym zastosowaniu, jak i uregulowania dotyczące określonych produktów, w tym leków, organizmów modyfikowanych genetycznie, wyrobów tytoniowych, kosmetyków, ...

Europejskie przepisy dotyczące ochrony konsumentów mają na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa oraz interesów ekonomicznych i prawnych konsumentów europejskich niezależnie od miejsca ich zamieszkania, podróży lub dokonywania zakupów w UE. Przepisy unijne regulują transakcje realizowane fizycznie oraz handel elektroniczny, obejmują zasady o ogólnym zastosowaniu, jak i uregulowania dotyczące określonych produktów, w tym leków, organizmów modyfikowanych genetycznie, wyrobów tytoniowych, kosmetyków, zabawek i materiałów wybuchowych.

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług

01-11-2017

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Oczekiwania dotyczące dyrektywy usługowej są wysokie, gdyż ma ona decydujące znaczenie dla zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Najnowsze badania dowodzą, że wartość korzyści wynikających z ustawodawstwa przyjętego przez Parlament w dziedzinie swobodnego przepływu usług, w tym kwalifikacji zawodowych i handlu detalicznego, wynosi 236 mld EUR rocznie. Po 2019 r. wartość tych ...

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Oczekiwania dotyczące dyrektywy usługowej są wysokie, gdyż ma ona decydujące znaczenie dla zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego. Najnowsze badania dowodzą, że wartość korzyści wynikających z ustawodawstwa przyjętego przez Parlament w dziedzinie swobodnego przepływu usług, w tym kwalifikacji zawodowych i handlu detalicznego, wynosi 236 mld EUR rocznie. Po 2019 r. wartość tych korzyści wzrośnie do 284 mld EUR rocznie.

Zamówienia publiczne

01-11-2017

Organy publiczne udzielają zamówień na wykonanie robót i świadczenie usług. Zamówienia te, na które przypadają obroty handlowe w wysokości 2448 mld EUR, dowodzą, że udzielanie zamówień publicznych na szczeblu europejskim jest ważnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i innowacje. Pakiet dotyczący zamówień publicznych, przyjęty w 2014 r. przez Parlament i Radę, powiększa roczny PKB Unii Europejskiej o 2,88 mld EUR. Co więcej, dzięki dyrektywom UE dotyczącym zamówień ...

Organy publiczne udzielają zamówień na wykonanie robót i świadczenie usług. Zamówienia te, na które przypadają obroty handlowe w wysokości 2448 mld EUR, dowodzą, że udzielanie zamówień publicznych na szczeblu europejskim jest ważnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i innowacje. Pakiet dotyczący zamówień publicznych, przyjęty w 2014 r. przez Parlament i Radę, powiększa roczny PKB Unii Europejskiej o 2,88 mld EUR. Co więcej, dzięki dyrektywom UE dotyczącym zamówień publicznych całkowita wartość zamówień wzrosła z niecałych 200 do ok. 525 mld EUR.

Powszechny jednolity rynek cyfrowy

01-11-2017

Jednolity rynek cyfrowy pobudza gospodarkę i poprawia jakość życia dzięki handlowi elektronicznemu i administracji elektronicznej. Rynek i usługi administracji publicznej przechodzą z platform stacjonarnych na platformy mobilne i stają się coraz bardziej powszechne. Zmiany te wymagają ustanowienia europejskich ram regulacyjnych w zakresie przetwarzania w chmurze i transferu danych mobilnych bez granic, przy jednoczesnej ochronie prywatności, danych osobowych i zachowaniu cyberbezpieczeństwa. Osiągnięcia ...

Jednolity rynek cyfrowy pobudza gospodarkę i poprawia jakość życia dzięki handlowi elektronicznemu i administracji elektronicznej. Rynek i usługi administracji publicznej przechodzą z platform stacjonarnych na platformy mobilne i stają się coraz bardziej powszechne. Zmiany te wymagają ustanowienia europejskich ram regulacyjnych w zakresie przetwarzania w chmurze i transferu danych mobilnych bez granic, przy jednoczesnej ochronie prywatności, danych osobowych i zachowaniu cyberbezpieczeństwa. Osiągnięcia legislacyjne Parlamentu w zakresie tworzenia europejskiego jednolitego rynku cyfrowego przyczyniają się do zwiększenia europejskiego wzrostu o dodatkowe 177 mld EUR rocznie.

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.