20

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Komitet Regionów

01-04-2018

Komitet Regionów liczy 350 członków reprezentujących władze regionalne i lokalne 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet wydaje opinie w ramach konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach, w ramach konsultacji fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za stosowne. Członków Komitetu Regionów nie wiążą żadne instrukcje. Są oni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji w ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Komitet Regionów liczy 350 członków reprezentujących władze regionalne i lokalne 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet wydaje opinie w ramach konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach, w ramach konsultacji fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za stosowne. Członków Komitetu Regionów nie wiążą żadne instrukcje. Są oni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji w ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Zarządzanie granicami zewnętrznymi

01-04-2018

W polityce zarządzania granicami UE odnotowano znaczne postępy w związku z bezprecedensowym napływem uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, w szczególności od połowy 2015 r., kiedy to stwierdzono szereg braków w polityce UE dotyczącej granic zewnętrznych i migracji. Wyzwania związane ze wzrostem mieszanych przepływów migracyjnych do UE i rosnące obawy o bezpieczeństwo zapoczątkowały nowy okres działań w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE, co ma również wpływ na jej granice wewnętrzne ...

W polityce zarządzania granicami UE odnotowano znaczne postępy w związku z bezprecedensowym napływem uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, w szczególności od połowy 2015 r., kiedy to stwierdzono szereg braków w polityce UE dotyczącej granic zewnętrznych i migracji. Wyzwania związane ze wzrostem mieszanych przepływów migracyjnych do UE i rosnące obawy o bezpieczeństwo zapoczątkowały nowy okres działań w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE, co ma również wpływ na jej granice wewnętrzne.

Źródła i zakres prawa Unii Europejskiej

01-03-2018

Unia Europejska posiada osobowość prawną i jako taka ma własny system prawny, odmienny od międzynarodowego porządku prawnego. Ponadto prawo UE ma bezpośredni lub pośredni wpływ na prawo jej państw członkowskich i staje się częścią systemu prawnego każdego z państw członkowskich. Unia Europejska sama w sobie jest źródłem prawa. Porządek prawny zazwyczaj dzieli się na prawo pierwotne (Traktaty i ogólne zasady prawa), prawo wtórne (oparte na Traktatach) oraz przepisy uzupełniające.

Unia Europejska posiada osobowość prawną i jako taka ma własny system prawny, odmienny od międzynarodowego porządku prawnego. Ponadto prawo UE ma bezpośredni lub pośredni wpływ na prawo jej państw członkowskich i staje się częścią systemu prawnego każdego z państw członkowskich. Unia Europejska sama w sobie jest źródłem prawa. Porządek prawny zazwyczaj dzieli się na prawo pierwotne (Traktaty i ogólne zasady prawa), prawo wtórne (oparte na Traktatach) oraz przepisy uzupełniające.

Parlament Europejski: rys historyczny

01-03-2018

Początki Parlamentu Europejskiego sięgają Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS), które stało się wspólnym zgromadzeniem trzech istniejących wówczas ponadnarodowych wspólnot europejskich. Zgromadzenie to przybrało później nazwę „Parlament Europejski”. Z upływem czasu instytucja ta, której członkowie od 1979 r. są wybierani w wyborach bezpośrednich, uległa głębokiej przemianie: ze zgromadzenia, którego członkowie byli mianowani, w obieralny parlament, który ma wpływ na ...

Początki Parlamentu Europejskiego sięgają Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS), które stało się wspólnym zgromadzeniem trzech istniejących wówczas ponadnarodowych wspólnot europejskich. Zgromadzenie to przybrało później nazwę „Parlament Europejski”. Z upływem czasu instytucja ta, której członkowie od 1979 r. są wybierani w wyborach bezpośrednich, uległa głębokiej przemianie: ze zgromadzenia, którego członkowie byli mianowani, w obieralny parlament, który ma wpływ na działania polityczne Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

01-03-2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji UE. W jego skład wchodzą dwa organy sądownicze: Właściwy Trybunał Sprawiedliwości i Sąd. Trybunał jest właściwy w sprawach dotyczących prawa Unii Europejskiej. Jego organy zapewniają dokonywanie prawidłowej wykładni i odpowiednie stosowanie prawodawstwa pierwotnego i wtórnego UE. Kontrolują one zgodność z prawem aktów instytucji unijnych i orzekają w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie obowiązków wynikających ...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji UE. W jego skład wchodzą dwa organy sądownicze: Właściwy Trybunał Sprawiedliwości i Sąd. Trybunał jest właściwy w sprawach dotyczących prawa Unii Europejskiej. Jego organy zapewniają dokonywanie prawidłowej wykładni i odpowiednie stosowanie prawodawstwa pierwotnego i wtórnego UE. Kontrolują one zgodność z prawem aktów instytucji unijnych i orzekają w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z prawa pierwotnego i wtórnego. Trybunał Sprawiedliwości dokonuje również wykładni prawa unijnego na wniosek sędziów sądów krajowych.

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

01-03-2018

W niniejszej nocie tematycznej przedstawiono zakres uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w którego skład wchodzą dwie instancje (właściwy Trybunał Sprawiedliwości i Sąd) i który rozpatruje różne rodzaje skarg zgodnie z zapisami art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art. 251-281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), art. 136 Euratom oraz protokołu nr 3 załączonego do Traktatów w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W niniejszej nocie tematycznej przedstawiono zakres uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w którego skład wchodzą dwie instancje (właściwy Trybunał Sprawiedliwości i Sąd) i który rozpatruje różne rodzaje skarg zgodnie z zapisami art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art. 251-281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), art. 136 Euratom oraz protokołu nr 3 załączonego do Traktatów w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obywatele Unii Europejskiej i ich prawa

01-03-2018

Prawa obywateli oraz obywatelstwo europejskie zapisano w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Są one głównymi elementami kształtowania się tożsamości europejskiej. W razie poważnego naruszenia podstawowych wartości Unii Europejskiej, państwo członkowskie może podlegać sankcjom.

Prawa obywateli oraz obywatelstwo europejskie zapisano w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Są one głównymi elementami kształtowania się tożsamości europejskiej. W razie poważnego naruszenia podstawowych wartości Unii Europejskiej, państwo członkowskie może podlegać sankcjom.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

01-03-2018

Swobodny transgraniczny przepływ towarów, kapitału, usług i osób ciągle wzrasta. W sprawach cywilnych o skutkach transgranicznych Unia Europejska rozwija współpracę sądową, tworząc pomosty między różnymi systemami prawnymi. Do jej głównych celów należy pewność prawa oraz łatwy i skuteczny dostęp do sądownictwa, co oznacza łatwe określenie właściwego sądu, właściwego prawa, jak również szybkie i skuteczne procedury uznawania i procedury wykonawcze.

Swobodny transgraniczny przepływ towarów, kapitału, usług i osób ciągle wzrasta. W sprawach cywilnych o skutkach transgranicznych Unia Europejska rozwija współpracę sądową, tworząc pomosty między różnymi systemami prawnymi. Do jej głównych celów należy pewność prawa oraz łatwy i skuteczny dostęp do sądownictwa, co oznacza łatwe określenie właściwego sądu, właściwego prawa, jak również szybkie i skuteczne procedury uznawania i procedury wykonawcze.

Planowane wydarzenia

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.