28

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Spirit drinks: Definition, labelling and geographical indications

28-05-2019

In December 2016, the European Commission proposed to replace Regulation (EC) No 110/2008 – the Spirit Drinks Regulation – with a new one, with the aim of aligning it with the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The proposal mainly involves grouping the provisions adopted by the Commission into delegated and implementing acts. In addition, it replaces the existing procedures for the protection of geographical indications (GIs) of spirit drinks with new ones, modelled on the recently ...

In December 2016, the European Commission proposed to replace Regulation (EC) No 110/2008 – the Spirit Drinks Regulation – with a new one, with the aim of aligning it with the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The proposal mainly involves grouping the provisions adopted by the Commission into delegated and implementing acts. In addition, it replaces the existing procedures for the protection of geographical indications (GIs) of spirit drinks with new ones, modelled on the recently updated procedures for quality schemes applied to agricultural products and foodstuffs. According to spirits industry representatives, the proposal contained some substantive changes that needed to be studied in detail to determine their impact. The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) was responsible for the file in the European Parliament. A provisional agreement was reached at the third trilogue meeting, on 27 November 2018. The agreement was confirmed by the Special Committee on Agriculture in December 2018 and approved in the ENVI committee on 22 January 2019. A plenary vote in the EP was held on 13 March 2019. The act was signed on 17 April and the regulation published in the Official Journal on 17 May 2019. Third edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. Please note this document has been designed for on-line viewing.

Revision of the Drinking Water Directive

15-04-2019

On 1 February 2018, the European Commission published a proposal for a recast of the Directive on the quality of water intended for human consumption (the Drinking Water Directive). The proposal responds to the European Citizens' Initiative, Right2Water, and builds on a fitness check which concluded that the 20-year old directive is fit for purpose, but needs updating. The main elements of the proposal consist of updating the water quality standards, introducing a risk-based approach to the monitoring ...

On 1 February 2018, the European Commission published a proposal for a recast of the Directive on the quality of water intended for human consumption (the Drinking Water Directive). The proposal responds to the European Citizens' Initiative, Right2Water, and builds on a fitness check which concluded that the 20-year old directive is fit for purpose, but needs updating. The main elements of the proposal consist of updating the water quality standards, introducing a risk-based approach to the monitoring of water, improving and streamlining the information provided to consumers, harmonising the standards for products in contact with drinking water, and imposing obligations to improve access to water. In the European Parliament, the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) adopted its report on 10 September 2018. A plenary vote on the amendments, and on opening interinstitutional negotiations, took place on 23 October 2018. Although the Council reached a general approach on 5 March 2019, the Parliament concluded its first reading in plenary on 28 March 2019. Trilogue negotiations in view of reaching an early-second reading agreement could thus begin in the new parliamentary term.

Przejrzystość oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

10-04-2019

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak organizmy genetycznie zmodyfikowane i substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy), Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu i zharmonizowanie zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Głosowanie mające na celu określenie stanowiska Parlamentu odbyło się na sesji plenarnej w grudniu 2018 r. Wstępne porozumienie osiągnięte podczas ...

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak organizmy genetycznie zmodyfikowane i substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy), Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu i zharmonizowanie zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Głosowanie mające na celu określenie stanowiska Parlamentu odbyło się na sesji plenarnej w grudniu 2018 r. Wstępne porozumienie osiągnięte podczas rozmów trójstronnych w dniu 11 lutego 2019 r. oczekuje obecnie na ostateczne zatwierdzenie przez Parlament w pierwszym czytaniu na drugiej sesji plenarnej w kwietniu.

Reconsidering the General Food Law

26-02-2019

On 11 April 2018, the European Commission published a proposal to review the General Food Law Regulation and amend eight legislative acts dealing with specific food chain sectors. The proposal follows-up on the European Citizens' Initiative on glyphosate; and especially on concerns regarding the transparency of the scientific studies used in the evaluation of pesticides. The proposal also responds to a fitness check of the General Food Law, completed in January 2018. The proposal's objective is to ...

On 11 April 2018, the European Commission published a proposal to review the General Food Law Regulation and amend eight legislative acts dealing with specific food chain sectors. The proposal follows-up on the European Citizens' Initiative on glyphosate; and especially on concerns regarding the transparency of the scientific studies used in the evaluation of pesticides. The proposal also responds to a fitness check of the General Food Law, completed in January 2018. The proposal's objective is to increase the transparency and sustainability of the EU scientific assessment model, and other aspects such as governance of the European Food Safety Authority (EFSA). In the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) adopted its report on 27 November 2018. A vote in plenary to finalise Parliament's position took place on 11 December and the Council adopted its position on 12 December 2018. A provisional agreement was reached at the third trilogue meeting on 11 February 2019, and was endorsed in the ENVI committee on 20 February. The text will be the subject of a vote to adopt it in plenary in the coming weeks. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Przejrzystość ocen ryzyka sporządzanych przez UE w odniesieniu do łańcucha żywnościowego

05-12-2018

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy) i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Oczekuje się, że podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament Europejski podda pod głosowanie sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego ...

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy) i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Oczekuje się, że podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament Europejski podda pod głosowanie sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz mandat dotyczący rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Przegląd dyrektywy w sprawie wody pitnej

17-10-2018

W lutym 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zaktualizowano w nim normy jakości wody i określono cel poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich. Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz w sprawie otwarcia negocjacji międzyinstytucjonalnych (rozmowy trójstronne).

W lutym 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zaktualizowano w nim normy jakości wody i określono cel poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich. Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz w sprawie otwarcia negocjacji międzyinstytucjonalnych (rozmowy trójstronne).

Pakiet „Leki dla zwierząt”

17-10-2018

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech wniosków w celu zaktualizowania ram prawnych dla leków weterynaryjnych. Bardziej rygorystyczne przepisy mają na celu zwalczanie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawę dostępności leków weterynaryjnych w UE. Oczekuje się, że w czasie drugiego posiedzenia plenarnego w październiku Parlament Europejski będzie głosować nad tekstami uzgodnionymi w trakcie negocjacji trójstronnych.

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech wniosków w celu zaktualizowania ram prawnych dla leków weterynaryjnych. Bardziej rygorystyczne przepisy mają na celu zwalczanie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawę dostępności leków weterynaryjnych w UE. Oczekuje się, że w czasie drugiego posiedzenia plenarnego w październiku Parlament Europejski będzie głosować nad tekstami uzgodnionymi w trakcie negocjacji trójstronnych.

Mandatory origin-labelling schemes in Member States

12-09-2018

Eight EU Member States have launched, or are about to launch, national mandatory labelling schemes for certain food products, mainly for milk and milk used in dairy products, but also meat used in processed foods. The regulatory basis for these national measures is the Regulation on the provision of food information to consumers, which allows Member States to adopt additional national measures concerning the mandatory labelling of foodstuffs, as long as these are justified by reasons specifically ...

Eight EU Member States have launched, or are about to launch, national mandatory labelling schemes for certain food products, mainly for milk and milk used in dairy products, but also meat used in processed foods. The regulatory basis for these national measures is the Regulation on the provision of food information to consumers, which allows Member States to adopt additional national measures concerning the mandatory labelling of foodstuffs, as long as these are justified by reasons specifically defined in the regulation. The European Parliament has been supporting origin labelling in several resolutions. Consumer organisations have advocated it as well, while many industry stakeholders have highlighted the practical difficulties and costs it would bring. The European Commission has reiterated its position, based on its reports exploring the issue, that voluntary origin labelling is the best option at European level.

Aktualizacja rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych

22-02-2018

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała zastąpienie obowiązującego rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych nowym. Głosowanie Parlamentu nad sprawozdaniem komisji ENVI w sprawie tego wniosku oraz nad mandatem do międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych ma się odbyć podczas drugiej lutowej sesji plenarnej.

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała zastąpienie obowiązującego rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych nowym. Głosowanie Parlamentu nad sprawozdaniem komisji ENVI w sprawie tego wniosku oraz nad mandatem do międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych ma się odbyć podczas drugiej lutowej sesji plenarnej.

New rules on bisphenol A in food contact materials

16-02-2018

A new European Commission regulation updating the rules concerning the use of bisphenol A (BPA) in food contact materials was published on 14 February 2018 and will apply as of 6 September 2018. The rules aim at better protecting children under three years of age, by extending the ban on the use of BPA to include, in addition to infant feeding bottles, drinking cups or bottles intended for infants and young children. This is an updated edition of an 'At a glance' note originally published in January ...

A new European Commission regulation updating the rules concerning the use of bisphenol A (BPA) in food contact materials was published on 14 February 2018 and will apply as of 6 September 2018. The rules aim at better protecting children under three years of age, by extending the ban on the use of BPA to include, in addition to infant feeding bottles, drinking cups or bottles intended for infants and young children. This is an updated edition of an 'At a glance' note originally published in January 2018.

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.