20

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

(Non-)replacement of Commissioners elected to EP

03-07-2019

Having been elected to the European Parliament, two current members of the College of Commissioners have resigned as Commissioners in order to take up their seats. As a general rule, a vacancy caused in this way needs to be filled by a new Commissioner of the same nationality – unless the Council unanimously decides otherwise. On 16 June 2019, given the short duration of the remainder of the current Commission’s mandate, the Commission President, Jean-Claude Juncker, proposed not to replace the departing ...

Having been elected to the European Parliament, two current members of the College of Commissioners have resigned as Commissioners in order to take up their seats. As a general rule, a vacancy caused in this way needs to be filled by a new Commissioner of the same nationality – unless the Council unanimously decides otherwise. On 16 June 2019, given the short duration of the remainder of the current Commission’s mandate, the Commission President, Jean-Claude Juncker, proposed not to replace the departing Commissioners.

Zasady dotyczące grup politycznych w PE

05-06-2019

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą tworzyć grupy polityczne, których członkowie dobierają się nie według narodowości, lecz według poglądów politycznych. Na przestrzeni czasu od pierwszych bezpośrednich wyborów w 1979 r. liczba grup politycznych wahała się od siedmiu do dziesięciu. Po wyborach z 2019 r. liczba, wielkość i skład grup politycznych przypuszczalnie znowu ulegną zmianie z racji możliwego rozwiązania niektórych grup politycznych i utworzenia nowych. Aby utworzyć grupę polityczną, ...

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą tworzyć grupy polityczne, których członkowie dobierają się nie według narodowości, lecz według poglądów politycznych. Na przestrzeni czasu od pierwszych bezpośrednich wyborów w 1979 r. liczba grup politycznych wahała się od siedmiu do dziesięciu. Po wyborach z 2019 r. liczba, wielkość i skład grup politycznych przypuszczalnie znowu ulegną zmianie z racji możliwego rozwiązania niektórych grup politycznych i utworzenia nowych. Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba co najmniej 25 posłów do PE wybranych w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE (tj. obecnie w siedmiu). Posłowie, którzy nie należą do żadnej grupy politycznej, to posłowie niezrzeszeni. Chociaż grupy polityczne odgrywają czołową rolę w pracach Parlamentu, indywidualni posłowie lub pewna liczba posłów do PE działających wspólnie mają również wiele uprawnień, w tym w odniesieniu do sprawowania kontroli nad innymi instytucjami UE, np. nad Komisją. Jednak przynależność do grupy politycznej ma szczególne znaczenie w kontekście przyznawania kluczowych stanowisk w strukturach politycznych i organizacyjnych Parlamentu, takich jak przewodniczący komisji i delegacji oraz sprawozdawcy w ważnych dossier. Ponadto grupy polityczne otrzymują większe środki finansowe na swój personel i działalność parlamentarną niż posłowie niezrzeszeni. Finansowanie grup politycznych różni się jednak od finansowania przyznawanego europejskim partiom i fundacjom politycznym, które – jeżeli spełniają jako takie wymogi rejestracji – mogą ubiegać się o finansowanie z Parlamentu Europejskiego.

Dostosowanie aktów prawnych do art. 290 i 291 TFUE

10-04-2019

Wprowadzając akty delegowane i wykonawcze traktat lizboński (2007) zreformował system przyznawania Komisji uprawnień do przyjmowania środków innych niż ustawodawcze. Niemniej do nowego systemu nie dostosowano jednego rodzaju aktów sprzed Traktatu z Lizbony, określanego jako „środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”. W następstwie wniosków Komisji z grudnia 2016 r. przewiduje się dostosowanie do traktatu lizbońskiego niektórych aktów odnoszących się do procedury regulacyjnej połączonej ...

Wprowadzając akty delegowane i wykonawcze traktat lizboński (2007) zreformował system przyznawania Komisji uprawnień do przyjmowania środków innych niż ustawodawcze. Niemniej do nowego systemu nie dostosowano jednego rodzaju aktów sprzed Traktatu z Lizbony, określanego jako „środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”. W następstwie wniosków Komisji z grudnia 2016 r. przewiduje się dostosowanie do traktatu lizbońskiego niektórych aktów odnoszących się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, podczas gdy inne pozostają przedmiotem negocjacji. Po osiągnięciu porozumienia z Radą w sprawie 64 aktów Parlament ma głosować nad wnioskami podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej.

Election of the President of the European Commission: Understanding the Spitzenkandidaten process

05-04-2019

The European Parliament has long sought to ensure that, by voting in European elections, European citizens not only elect the Parliament itself, but also have a say over who would head the EU executive – the European Commission. What became known as the 'Spitzenkandidaten process' is a procedure whereby European political parties, ahead of European elections, appoint lead candidates for the role of Commission President, with the presidency of the Commission then going to the candidate of the political ...

The European Parliament has long sought to ensure that, by voting in European elections, European citizens not only elect the Parliament itself, but also have a say over who would head the EU executive – the European Commission. What became known as the 'Spitzenkandidaten process' is a procedure whereby European political parties, ahead of European elections, appoint lead candidates for the role of Commission President, with the presidency of the Commission then going to the candidate of the political party capable of marshalling sufficient parliamentary support. The Parliament remains firmly committed to repeating the process in 2019 and, with EP elections now only weeks away, attention has shifted to the European political parties. A number of parties have nominated lead candidates, and this briefing gives an overview of their nominees, as well as looking more broadly at the process. This is a revised and further updated edition of an earlier briefing; previous edition from February 2019.

Przegląd europejskiej inicjatywy obywatelskiej

06-03-2019

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) istnieje od prawie siedmiu lat. Obecnie odbywa się przegląd zasad regulujących jej funkcjonowanie. Po negocjacjach międzyinstytucjonalnych Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego przeglądu EIO. Porozumienie to wymaga teraz formalnego zatwierdzenia przez współustawodawców, a Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) istnieje od prawie siedmiu lat. Obecnie odbywa się przegląd zasad regulujących jej funkcjonowanie. Po negocjacjach międzyinstytucjonalnych Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego przeglądu EIO. Porozumienie to wymaga teraz formalnego zatwierdzenia przez współustawodawców, a Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.

Revising the European Citizens' Initiative

04-03-2019

The ECI enables European citizens to invite the Commission to table a proposal for a legal act. The detailed rules for such initiatives are laid down in a 2011 regulation, whose main stated aim is encouraging citizens’ participation in the political life of the European Union (EU). However, since the regulation became applicable in April 2012, numerous actors have raised concerns regarding the instrument’s functioning and have called for reform, aiming to simplify the existing procedures and increasing ...

The ECI enables European citizens to invite the Commission to table a proposal for a legal act. The detailed rules for such initiatives are laid down in a 2011 regulation, whose main stated aim is encouraging citizens’ participation in the political life of the European Union (EU). However, since the regulation became applicable in April 2012, numerous actors have raised concerns regarding the instrument’s functioning and have called for reform, aiming to simplify the existing procedures and increasing the tool’s usability. On 13 September 2017, the Commission presented a legislative proposal which would update the tool and replace the existing regulation on the European Citizens’ Initiative. Following interinstitutional negotiations between September and December 2018, the co-legislators reached provisional agreement on the proposal for revision of the ECI. The agreed text now needs to be approved by the Parliament and Council. Third edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. Please note this document has been designed for on-line viewing.

Przegląd wdrażania szczegółowych postanowień traktatu

06-02-2019

22 stycznia 2019 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła trzy sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczące wdrażania szczegółowych postanowień traktatu dotyczących obywatelstwa UE, wzmocnionej współpracy i parlamentarnej kontroli nad Komisją Europejską. Debatę nad sprawozdaniami w Parlamencie zaplanowano na lutową sesję plenarną.

22 stycznia 2019 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła trzy sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczące wdrażania szczegółowych postanowień traktatu dotyczących obywatelstwa UE, wzmocnionej współpracy i parlamentarnej kontroli nad Komisją Europejską. Debatę nad sprawozdaniami w Parlamencie zaplanowano na lutową sesję plenarną.

The EU-UK withdrawal agreement: Progress to date and remaining difficulties

12-07-2018

With the United Kingdom set to leave the European Union in less than one year's time, negotiations to finalise a withdrawal agreement, as provided for under Article 50 TEU, are coming up against an increasingly tight deadline. Recent progress in agreeing a number of key 'exit' issues prompted the decision to begin discussions on the future EU-UK relationship. However, significant challenges still remain before the conclusion of a withdrawal agreement, on which the transition period requested by the ...

With the United Kingdom set to leave the European Union in less than one year's time, negotiations to finalise a withdrawal agreement, as provided for under Article 50 TEU, are coming up against an increasingly tight deadline. Recent progress in agreeing a number of key 'exit' issues prompted the decision to begin discussions on the future EU-UK relationship. However, significant challenges still remain before the conclusion of a withdrawal agreement, on which the transition period requested by the UK also depends. This EPRS In-depth Analysis considers the draft withdrawal agreement published by the European Commission on 19 March 2018, as well as the (few) additional points settled in negotiations in the period up to June 2018. It seeks to provide an overview of the main areas already settled by the negotiators, as well as of those areas of persisting difficulty or disagreement.

Subsidiarity: Mechanisms for monitoring compliance

12-07-2018

The principle of subsidiarity requires decisions to be taken at the lowest practical level of government without, however, jeopardising mutually beneficial cooperation at the supranational level. Recent decades have seen efforts to strengthen the subsidiarity principle in EU law, including the introduction of the well-known early warning mechanism (EWM) for national parliaments. At the same time, the principle of subsidiarity remains a contested notion. This has important implications for the regulatory ...

The principle of subsidiarity requires decisions to be taken at the lowest practical level of government without, however, jeopardising mutually beneficial cooperation at the supranational level. Recent decades have seen efforts to strengthen the subsidiarity principle in EU law, including the introduction of the well-known early warning mechanism (EWM) for national parliaments. At the same time, the principle of subsidiarity remains a contested notion. This has important implications for the regulatory, political and judicial bodies monitoring compliance with the principle. In this context, commentators have called for a better (and shared) understanding of the principle and have formulated a number of suggestions as to how to monitor compliance with the principle more effectively.

Wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

23-05-2018

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Komisja, Parlament i Rada podpisały porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zastępujące porozumienie z 2003 r. Mniej więcej dwa lata po jego wejściu w życie Parlament w czasie drugiej majowej sesji plenarnej ma głosować nad wspólnym sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego. W sprawozdaniu podsumowano postępy i określono główne nierozstrzygnięte kwestie.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Komisja, Parlament i Rada podpisały porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa zastępujące porozumienie z 2003 r. Mniej więcej dwa lata po jego wejściu w życie Parlament w czasie drugiej majowej sesji plenarnej ma głosować nad wspólnym sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego. W sprawozdaniu podsumowano postępy i określono główne nierozstrzygnięte kwestie.

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.