12

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future

03-07-2019

During the 2014-19 parliamentary term the European Union and notably the European Parliament, through its dedicated Committee on Petitions (PETI), has continued to uphold the right of citizens to petition the EP to raise issues and concerns and to call for redress and action in areas of EU competence, by mobilising institutions and Member States both on issues at the centre of the political debate, and on ‘‘orphan’’ or ‘‘dormant’’ issues. With the aim of better serving EU citizens, the Committee ...

During the 2014-19 parliamentary term the European Union and notably the European Parliament, through its dedicated Committee on Petitions (PETI), has continued to uphold the right of citizens to petition the EP to raise issues and concerns and to call for redress and action in areas of EU competence, by mobilising institutions and Member States both on issues at the centre of the political debate, and on ‘‘orphan’’ or ‘‘dormant’’ issues. With the aim of better serving EU citizens, the Committee on Petitions has developed a Petitions Web Portal, adopted new and updated Guidelines, created a Petitions Network and a special Working Group on Child Welfare Issues. PETI continued to examine a high number of petitions raising issues in all areas of EU activity. In the 9th legislature, PETI could strengthen its achievements by exploring innovative ways to achieve effective solutions for the petitioners.

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future

17-04-2019

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively ...

In the years between 2014 and 2019, the EU has faced serious challenges related to the protection of fundamental rights within its territory, notably in connection to the Rule of Law (RoL) and democracy in some EU Member States. The Commission and the European Parliament (EP), led by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), have addressed these challenges by activating - for the first time since its introduction in the Treaties - the procedure foreseen in art. 7.1 TEU, respectively against Poland and against Hungary. The EP has also consolidated its former requests under the proposal for an EU mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental rights (EU DRF Pact). Important legislative dossiers on procedural rights were approved (presumption of innocence, safeguards for children in criminal proceedings, legal aid). While the EP continued to report annually on the situation of fundamental rights in the EU and on traditional issues of interest (among which minorities, Roma, anti-Semitism, right-wing extremism, prisons, media freedom, as well as follow up activities on mass surveillance and CIA), it has also addressed new issues, such as protection of whistle-blowers (a Commission proposal was issued following insistence of the EP), islamophobia, afrophobia and fundamental rights of intersex persons. The EP has also adopted resolutions on the situation in specific Member States, such as Malta, Slovakia, Romania, expressing Rule of Law concerns. Among the challenges that remain open for the next term are the art. 7 TEU procedures against Hungary and Poland, the strengthening of the protection of art. 2 TEU values including through the promotion of the EU DRF Pact, the EU accession to the ECHR, the enhancement of the EU and EP monitoring mechanisms, the adoption of pending files, including the Rule of Law conditionality for EU funds, the Rights and Values and Justice programmes, the equal treatment directive, the reform of the transparency regulation and, in the longer term; the reform of the Treaties.

Swobodny przepływ osób

01-03-2018

Swoboda przemieszczania się i pobytu osób w Unii Europejskiej stanowi podstawę obywatelstwa unijnego utworzonego na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. Po stopniowym zniesieniu granic wewnętrznych na mocy porozumień z Schengen przyjęto dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. Pomimo ogromnego znaczenia tego prawa, po upływie dziesięciu lat od czasu wdrożenia dyrektywy, nadal istnieją poważne przeszkody ...

Swoboda przemieszczania się i pobytu osób w Unii Europejskiej stanowi podstawę obywatelstwa unijnego utworzonego na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. Po stopniowym zniesieniu granic wewnętrznych na mocy porozumień z Schengen przyjęto dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. Pomimo ogromnego znaczenia tego prawa, po upływie dziesięciu lat od czasu wdrożenia dyrektywy, nadal istnieją poważne przeszkody w korzystaniu z niego.

Ochrona praw podstawowych w UE

01-03-2018

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, określonych w art. 2 TUE. Aby zagwarantować przestrzeganie tych wartości, w art. 7 ustanowiono unijny mechanizm pozwalający stwierdzić, czy dane państwo członkowskie poważnie i stale narusza unijne wartości, oraz ewentualnie nałożyć na nie sankcje. Mechanizm ten uruchomiono po raz pierwszy ...

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, określonych w art. 2 TUE. Aby zagwarantować przestrzeganie tych wartości, w art. 7 ustanowiono unijny mechanizm pozwalający stwierdzić, czy dane państwo członkowskie poważnie i stale narusza unijne wartości, oraz ewentualnie nałożyć na nie sankcje. Mechanizm ten uruchomiono po raz pierwszy dopiero niedawno. UE obowiązują również przepisy Karty praw podstawowych. Określa ona prawa podstawowe, których przy wdrażaniu prawa UE muszą przestrzegać zarówno UE, jak i państwa członkowskie. UE zobowiązana jest też do przystąpienia do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

01-10-2017

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej, interweniując z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg składanych przez obywateli UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Parlament Europejski na okres trwania kadencji parlamentarnej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej, interweniując z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg składanych przez obywateli UE. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Parlament Europejski na okres trwania kadencji parlamentarnej.

Prawo do składania petycji

01-10-2017

Od wejścia w życie traktatu z Maastricht wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego w postaci skarg lub wniosków w sprawach objętych zakresem kompetencji Unii Europejskiej. Petycje rozpatrywane są przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, która decyduje o ich dopuszczalności i odpowiada za podjęcie dalszych działań z nimi związanych.

Od wejścia w życie traktatu z Maastricht wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego w postaci skarg lub wniosków w sprawach objętych zakresem kompetencji Unii Europejskiej. Petycje rozpatrywane są przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, która decyduje o ich dopuszczalności i odpowiada za podjęcie dalszych działań z nimi związanych.

The European Accessibility Act

15-08-2016

TThis paper, produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, looks into the Commission proposal for a European Accessibility Act. It briefly describes its contents, the Council discussions on the proposal, its Impact Assessment and the main points of contention, as well as the views of disability advocacy groups, as well as of the business and industry organisations, both on the act and on its articles. A series of suggestions and recommendations are proposed with ...

TThis paper, produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, looks into the Commission proposal for a European Accessibility Act. It briefly describes its contents, the Council discussions on the proposal, its Impact Assessment and the main points of contention, as well as the views of disability advocacy groups, as well as of the business and industry organisations, both on the act and on its articles. A series of suggestions and recommendations are proposed with the objective of ensuring that the Act can effectively achieve its declared aims: implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities by fostering the integration of disabled persons in society and guaranteeing equal access to goods and services.

Empowering women on the Internet

30-10-2015

Upon request of the FEMM Committee, the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs examined the actions taken at the international and European level to empower women on the Internet. The research aims at exploring the opportunities, risks/threats and challenges for women in relation to the digital world and the Internet, notably in the areas of employment, entrepreneurship, cyber-activism, stereotyping, harassment, sexual violence and trafficking/modern ...

Upon request of the FEMM Committee, the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs examined the actions taken at the international and European level to empower women on the Internet. The research aims at exploring the opportunities, risks/threats and challenges for women in relation to the digital world and the Internet, notably in the areas of employment, entrepreneurship, cyber-activism, stereotyping, harassment, sexual violence and trafficking/modern slavery.

Privacy and Data Protection Implications of the Civil Use of Drones

10-06-2015

At the request of the LIBE Committee, this research addresses the implications of the integration of drones for civilian use into the European civil aviation system. It notably looks into the EU policy on drones and the potential impacts on citizens' right to privacy and data protection, as well as on security and safety. The research concludes that a series of important pre-conditions still need to be addressed and met in order to ensure that drones do not pose serious risks for citizens' fundamental ...

At the request of the LIBE Committee, this research addresses the implications of the integration of drones for civilian use into the European civil aviation system. It notably looks into the EU policy on drones and the potential impacts on citizens' right to privacy and data protection, as well as on security and safety. The research concludes that a series of important pre-conditions still need to be addressed and met in order to ensure that drones do not pose serious risks for citizens' fundamental rights to privacy and data protection, to security and to safety.

Routine Tail-Docking of Pigs

25-11-2014

Upon request of the PETI committee, the present In Depth Analysis examines the issues raised in Petition 0336/2012, the legal framework on the protection of pigs, the level of implementation of the Directive on the protection of pigs in relation to tail-docking on the basis of the available information, the actions being carried out, or that could be carried out, to ensure proper implementation by Member States of the Directive requirements.

Upon request of the PETI committee, the present In Depth Analysis examines the issues raised in Petition 0336/2012, the legal framework on the protection of pigs, the level of implementation of the Directive on the protection of pigs in relation to tail-docking on the basis of the available information, the actions being carried out, or that could be carried out, to ensure proper implementation by Member States of the Directive requirements.

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.