19

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Usługi departamentów tematycznych (ENVI w centrum uwagi)

14-06-2019

Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO. Niniejsza broszura dotyczy usług Departamentu Tematycznego dla komisji ENVI.

Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO. Niniejsza broszura dotyczy usług Departamentu Tematycznego dla komisji ENVI.

Study in focus: Sampling points for air quality

02-04-2019

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Air quality monitoring at fixed sites is a major instrument provided for in the Ambient Air Quality Directive to check compliance with limit or target values, which have been set for the protection of human health. This study analyses the criteria for the location of monitoring sites in five Member States to identify ambiguous provisions that might lead to different assessments of air pollution exposure.

Study in focus: International Climate Negotiations

05-11-2018

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as ...

In view of the 24th Conference of the Parties (COP24) under the United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) in Katowice, Poland, in December 2018, the study by Neier et al. 2018 provides an overview of the current state of play of International Climate Negotiations. While it introduces the UNFCCC, its bodies and key terms, as well as milestones and key players in international climate negotiations, it summarises the negotiation process under the UNFCCC, related international developments as well as the key issues ahead of COP24 and beyond.

Bezpieczeństwo żywności

01-02-2018

Dwa podstawowe cele europejskiej polityki bezpieczeństwa żywności to: ochrona zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Unia Europejska czuwa więc nad ustanowieniem (i przestrzeganiem) standardów kontroli w takich obszarach jak higiena produktów paszowych i żywnościowych, zdrowie zwierząt, zdrowie roślin i zapobieganie zanieczyszczeniom żywności przez substancje zewnętrzne. UE reguluje również kwestię etykietowania produktów ...

Dwa podstawowe cele europejskiej polityki bezpieczeństwa żywności to: ochrona zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów oraz wspieranie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Unia Europejska czuwa więc nad ustanowieniem (i przestrzeganiem) standardów kontroli w takich obszarach jak higiena produktów paszowych i żywnościowych, zdrowie zwierząt, zdrowie roślin i zapobieganie zanieczyszczeniom żywności przez substancje zewnętrzne. UE reguluje również kwestię etykietowania produktów żywnościowych i pasz.

Polityka w dziedzinie środowiska: ogólne zasady i podstawowe ramy

01-02-2018

Polityka Unii w dziedzinie środowiska opiera się na zasadach ostrożności, działania zapobiegawczego i usuwania zanieczyszczeń u źródła, a także na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Wieloletnie unijne programy działań w zakresie środowiska tworzą ramy przyszłych działań we wszystkich obszarach polityki w dziedzinie środowiska. Stanowią one część horyzontalnych strategii, a także są uwzględniane w międzynarodowych negocjacjach dotyczących środowiska. Warto podkreślić, że ich wprowadzanie w życie ...

Polityka Unii w dziedzinie środowiska opiera się na zasadach ostrożności, działania zapobiegawczego i usuwania zanieczyszczeń u źródła, a także na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Wieloletnie unijne programy działań w zakresie środowiska tworzą ramy przyszłych działań we wszystkich obszarach polityki w dziedzinie środowiska. Stanowią one część horyzontalnych strategii, a także są uwzględniane w międzynarodowych negocjacjach dotyczących środowiska. Warto podkreślić, że ich wprowadzanie w życie ma podstawowe znaczenie.

Zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem

01-02-2018

Zanieczyszczenie powietrza i nadmierny hałas szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą przede wszystkim z przemysłu, transportu, produkcji energii i rolnictwa. Unijna strategia dotycząca jakości powietrza ma zapewnić osiągnięcie do 2020 r. pełnej zgodności z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym jakości powietrza, a także wyznacza długoterminowe cele, które mają zostać zrealizowane do 2030 r. Dyrektywa w sprawie poziomu hałasu w środowisku ułatwia określanie poziomów ...

Zanieczyszczenie powietrza i nadmierny hałas szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku. Zanieczyszczenia powietrza pochodzą przede wszystkim z przemysłu, transportu, produkcji energii i rolnictwa. Unijna strategia dotycząca jakości powietrza ma zapewnić osiągnięcie do 2020 r. pełnej zgodności z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym jakości powietrza, a także wyznacza długoterminowe cele, które mają zostać zrealizowane do 2030 r. Dyrektywa w sprawie poziomu hałasu w środowisku ułatwia określanie poziomów hałasu w UE i podejmowanie niezbędnych środków w celu obniżenia go do dopuszczalnych poziomów. W odrębnych przepisach reguluje się zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem z określonych źródeł.

Ochrona wód i gospodarka wodna

01-02-2018

Woda ma zasadnicze znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz dla funkcjonowania gospodarki. Ochrona wody i gospodarka wodna wykraczają poza granice poszczególnych państw. Unijna ramowa dyrektywa wodna ustanawia ramy prawne dotyczące ochrony i przywracania zasobów czystej wody w UE oraz zagwarantowania ich zrównoważonego wykorzystania w perspektywie długoterminowej. Dyrektywę ramową uzupełniają przepisy szczegółowe, takie jak dyrektywa w sprawie wody pitnej, dyrektywa dotycząca jakości wody ...

Woda ma zasadnicze znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz dla funkcjonowania gospodarki. Ochrona wody i gospodarka wodna wykraczają poza granice poszczególnych państw. Unijna ramowa dyrektywa wodna ustanawia ramy prawne dotyczące ochrony i przywracania zasobów czystej wody w UE oraz zagwarantowania ich zrównoważonego wykorzystania w perspektywie długoterminowej. Dyrektywę ramową uzupełniają przepisy szczegółowe, takie jak dyrektywa w sprawie wody pitnej, dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach, dyrektywa powodziowa oraz dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej, a także porozumienia międzynarodowe.

Walka ze zmianami klimatu

01-02-2018

Na konferencji ONZ w sprawie klimatu, która odbyła się w grudniu 2015 r. w Paryżu, strony z całego świata uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2ºC wzrostu w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. UE zobowiązała się do ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r., przy równoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej o 27 % i zwiększeniu do 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu ...

Na konferencji ONZ w sprawie klimatu, która odbyła się w grudniu 2015 r. w Paryżu, strony z całego świata uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2ºC wzrostu w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. UE zobowiązała się do ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r., przy równoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej o 27 % i zwiększeniu do 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej. Kluczowym mechanizmem służącym zwalczaniu zmiany klimatu jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji.

Emission Measurements - Legal Obligations

15-02-2017

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

This study looks at the discrepancy in NOx emissions between type-approval tests and real-world driving. It examines the legal stakeholder obligations with regard to emission measurements in the European type-approval process and offers insights into the practical implementation of type-approval procedures throughout the EU. This study was provided by Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS).

Comparing EU and US Car Emissions Legislation

15-02-2017

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

This study was commissioned by Policy Department A at the request of the committee of inquiry into emission measurements in the automotive sector (EMIS). It provides a comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector, covering the emissions standards themselves; the systems for their implementation and enforcement, including approval systems for vehicles; and the respective regimes for prohibiting the use of defeat devices.

Planowane wydarzenia

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Inne wydarzenie -
EPRS

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.