32

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Kontrola budżetowa

01-05-2018

Kontrola budżetu europejskiego jest sprawowana w obrębie każdej instytucji UE oraz na szczeblu państw członkowskich. Ważną pracę kontrolną na różnych szczeblach wykonują Trybunał Obrachunkowy i Parlament. Każdego roku Parlament bada wykonanie budżetu w celu udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej, pozostałym instytucjom europejskim i agencjom Unii.

Kontrola budżetu europejskiego jest sprawowana w obrębie każdej instytucji UE oraz na szczeblu państw członkowskich. Ważną pracę kontrolną na różnych szczeblach wykonują Trybunał Obrachunkowy i Parlament. Każdego roku Parlament bada wykonanie budżetu w celu udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej, pozostałym instytucjom europejskim i agencjom Unii.

Procedura budżetowa

01-05-2018

Od czasu przyjęcia traktatów z 1970 r. i 1975 r. rola Parlamentu w procedurze budżetowej stopniowo rosła. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje już na równi z Radą o całym budżecie UE.

Od czasu przyjęcia traktatów z 1970 r. i 1975 r. rola Parlamentu w procedurze budżetowej stopniowo rosła. Na mocy Traktatu z Lizbony Parlament decyduje już na równi z Radą o całym budżecie UE.

Zwalczanie nadużyć i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej

01-01-2018

Działania Unii Europejskiej w dziedzinie kontroli budżetowej skupiają się na dwóch obszarach: pierwszy to sama kontrola budżetowa, drugi to ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczanie nadużyć.

Działania Unii Europejskiej w dziedzinie kontroli budżetowej skupiają się na dwóch obszarach: pierwszy to sama kontrola budżetowa, drugi to ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczanie nadużyć.

Unijne ramy polityki budżetowej

01-01-2018

Aby zapewnić stabilność unii gospodarczej i walutowej, potrzeba solidnych ram w celu uniknięcia braku równowagi finansów publicznych. Pod koniec 2011 r. weszła w życie reforma (część tzw. sześciopaku) polegająca na zmianie paktu stabilności i wzrostu. Kolejna reforma w postaci międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, którego częścią składową jest pakt fiskalny, zaczęła obowiązywać na początku 2013 r. Rozporządzenie w sprawie oceny wstępnych ...

Aby zapewnić stabilność unii gospodarczej i walutowej, potrzeba solidnych ram w celu uniknięcia braku równowagi finansów publicznych. Pod koniec 2011 r. weszła w życie reforma (część tzw. sześciopaku) polegająca na zmianie paktu stabilności i wzrostu. Kolejna reforma w postaci międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, którego częścią składową jest pakt fiskalny, zaczęła obowiązywać na początku 2013 r. Rozporządzenie w sprawie oceny wstępnych krajowych planów budżetowych (część tzw. dwupaku) weszło w życie w maju 2013 r.

The next Multiannual Financial Framework (MFF) and the Unity of EU budget

15-11-2017

The traditional issues of European budgetary negotiations are the size of the budget, the distribution of funds and the system of own resources. Under difficult circumstances, the negotiations on the new MFF post-2020 will start in 2018 and should be concluded by the end of 2019 or no later than the beginning of 2020. The unity of the EU budget is a cornerstone of European budgetary policy. However, a complete unity of all revenue and expenditure, and all financial instruments has not yet been achieved ...

The traditional issues of European budgetary negotiations are the size of the budget, the distribution of funds and the system of own resources. Under difficult circumstances, the negotiations on the new MFF post-2020 will start in 2018 and should be concluded by the end of 2019 or no later than the beginning of 2020. The unity of the EU budget is a cornerstone of European budgetary policy. However, a complete unity of all revenue and expenditure, and all financial instruments has not yet been achieved. Today the budgetary system is characterised by differentiation, fragmentation and increased use of ‘satellite’ instruments, and debates on additional financial instruments, like a budget for the Eurozone. The question of how to integrate these instruments into the Union’s budget system and thus guaranteeing democratic scrutiny, should be an additional issue of the negotiations on the MFF post-2020.

Autorzy zewnętrzni

Dr. Peter Becker

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2017

02-10-2017

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Democratic accountability of Council's budget - Council executive powers

21-06-2017

This in-depth analysis introduces the challenges that have been faced in delivering a discharge of the Council’s budget over the last decade, with particular regard to the Council’s executive activities. It analyses the institutional and legal constraints, and it makes a number of recommendations for how to achieve more accountability regarding the Council’s budget and executive expenditure without resorting to treaty reform.

This in-depth analysis introduces the challenges that have been faced in delivering a discharge of the Council’s budget over the last decade, with particular regard to the Council’s executive activities. It analyses the institutional and legal constraints, and it makes a number of recommendations for how to achieve more accountability regarding the Council’s budget and executive expenditure without resorting to treaty reform.

Autorzy zewnętrzni

CEPS: Dr Giacomo Benedetto (Jean Monnet Chair, Royal Holloway, University of London) ; Dr David Rinaldi (Research Fellow, CEPS & Maîtres de conférences, ULB 0Institute for European Studies) ; Dr Hartmut Aden (Professor, Berlin School of Economics and Law)

Workshop Documentation on Budgetary Control of NGOs’ Financing from the EU Budget

15-02-2017

In the context of an own-initiative rapport (rapporteur: Markus Pieper, EPP), the CONT Committee decided last year to contract a study on “Democratic accountability and budgetary control of non-governmental organisations (NGOs) funded by the EU budget” to experts from the consultancy Blomeyer&Sanz. The study was presented in a pre-release version last November. It identified difficulties in terms of data availability and transparency, stemming from the fragmentation of European Commission’s systems ...

In the context of an own-initiative rapport (rapporteur: Markus Pieper, EPP), the CONT Committee decided last year to contract a study on “Democratic accountability and budgetary control of non-governmental organisations (NGOs) funded by the EU budget” to experts from the consultancy Blomeyer&Sanz. The study was presented in a pre-release version last November. It identified difficulties in terms of data availability and transparency, stemming from the fragmentation of European Commission’s systems. It also concluded that the existence of multiple, complex, overlapping NGOs networks pose significant challenges to accountability and transparency, as does the emergence of new and innovative funding mechanisms that do not involve large institutional donors. The workshop followed on the findings of the study and aimed at providing the CONT Committee with views of NGOs, in presence of European Commission’s and Court of Auditors’ representatives. The authors of the study, now finalised and updated with feedback received, were also present to comment. Considering the limited timing, the workshop focused on the examples of development policy, and environment policy (LIFE programme). This document can not constitute an authentic record of proceedings. The workshop was public and live webstreamed. The video record can be found under the following link: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170206-1600-COMMITTEE-CONT

Autorzy zewnętrzni

Roderick Ackermann, Victoria Gil Casado, Thomas Heckeberg, Seamus Jeffreson, Elsa Perreau, Kathrin Schick, Christian Strasser, Jean-Louis Ville, Jeremy Wates, Dennis Wernerus

Odpowiedzialność demokratyczna i kontrola budżetowa organizacji pozarządowych finansowanych z budżetu UE

30-01-2017

Ogólnym celem tego badania jest zrozumienie: • które organizacje pozarządowe (NGO) mają największy wpływ na kształtowanie polityki w Unii Europejskiej (UE) przez zaangażowanie we współpracę z instytucjami europejskimi; • które organizacje pozarządowe otrzymują najwięcej dotacji od Komisji Europejskiej; • w jakim stopniu „wielcy gracze” w sektorze NGO przestrzegają przepisów ustawowych i wykonawczych oraz norm; • sytuacji w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej w sektorze ...

Ogólnym celem tego badania jest zrozumienie: • które organizacje pozarządowe (NGO) mają największy wpływ na kształtowanie polityki w Unii Europejskiej (UE) przez zaangażowanie we współpracę z instytucjami europejskimi; • które organizacje pozarządowe otrzymują najwięcej dotacji od Komisji Europejskiej; • w jakim stopniu „wielcy gracze” w sektorze NGO przestrzegają przepisów ustawowych i wykonawczych oraz norm; • sytuacji w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej w sektorze NGO.

Autorzy zewnętrzni

Roderick Ackermann, Elsa Perreau and Malin Carlberg (Blomeyer & Sanz Ltd.)

Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

18-11-2015

Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego (ETO) za rok 2014 zostanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 listopada. Sprawozdanie to jest ważnym elementem corocznej procedury udzielania absolutorium – Trybunał zatwierdził sprawozdanie finansowe UE za 2014 r., podobnie jak za poprzednie lata.

Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego (ETO) za rok 2014 zostanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 listopada. Sprawozdanie to jest ważnym elementem corocznej procedury udzielania absolutorium – Trybunał zatwierdził sprawozdanie finansowe UE za 2014 r., podobnie jak za poprzednie lata.

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.