110

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Autor
Słowo kluczowe
Data

Commitments made at the hearing of Maroš ŠEFČOVIČ, Vice-President-designate - Interinstitutional Relations and Foresight

22-11-2019

This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.

This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.

Commitments made at the hearing of Věra JOUROVÁ, Vice-President-designate - Values and Transparency

22-11-2019

The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: ...

The Vice President-designate, Věra Jourová, appeared before the European Parliament on 07 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Constitutional affairs, Civil liberties, justice and home affairs, and Legal affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: á - Strengthening democracy and transparency; and - Upholding Europe’s values and rights.

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019

16-09-2019

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Osiągnięcia Komisji Petycji w kadencji parlamentarnej 2014–2019 i wyzwania na przyszłość

03-07-2019

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej ...

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej obsługiwać obywateli UE, komisja PETI wprowadziła internetowy portal petycji, aby ułatwić składanie petycji, zwiększyć interakcję i rozszerzyć usługi informacyjne. Przyjęła nowe, zaktualizowane wytyczne, by ułatwić rozpatrywanie petycji i proces decyzyjny w komisji. Doprowadziła także do przyjęcia pewnych pozytywnych zmian w Regulaminie PE. Zacieśniono i udoskonalono współpracę z innymi komisjami PE, w tym dzięki utworzeniu sieci ds. petycji. Po raz pierwszy komisja PETI utworzyła specjalną grupę roboczą (ds. dobra dziecka), która przeanalizowała szereg petycji dotyczących praw dziecka i przygotowała zalecenia dla komisji PETI. Komisja PETI utrzymywała dobre stosunki robocze z Komisją Europejską, Radą, państwami członkowskimi i Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Współpracowała ściśle ze służbami PE, w szczególności z Wydziałem Prawnym, oraz znacząco zwiększyła wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych (na potrzeby studiów i warsztatów) oraz EPRS. Ponadto podczas kadencji 2014–2019 zorganizowała dużą liczbę wysłuchań publicznych. Jednocześnie zakres działań komisji PETI w Parlamencie utrzymano zasadniczo na stałym poziomie, jeśli porównać liczbę sprawozdań, opinii, pytań wymagających odpowiedzi ustnej, rezolucji i misji informacyjnych w kadencji 2014–2019 z kadencją 2009–2014 (zob. załącznik I). Tak jak w przeszłości komisja PETI przeanalizowała wiele petycji dotyczących wszystkich obszarów działań UE: praw podstawowych, migracji, prawa do składania petycji, obywatelstwa, swobodnego przepływu, dyskryminacji, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, praw dziecka, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, niepełnosprawności, polityki społecznej i zatrudnienia, brexitu, lepszego stanowienia prawa i stosowania prawa Unii, otwartości, przejrzystości, dostępu do dokumentów oraz konfliktów interesów, a także umów międzynarodowych. Komisja PETI zajmowała się także bardzo szczegółowymi kwestiami, np. prawem hipotecznym i ryzykownymi instrumentami finansowymi. Komisja PETI odgrywa ważną rolę w wykrywaniu naruszeń praw osób niepełnosprawnych (tak zwaną „rolę ochronną” w unijnych ramach ustanowionych w celu wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblu UE i państw członkowskich), dlatego poświęciła dużo uwagi tematowi niepełnosprawności. Porównanie danych statystycznych dotyczących petycji w 2014 r. z danymi z 2018 r. pokazuje, że liczba składanych petycji spadła w ciągu kadencji o ponad połowę, prawdopodobnie m.in. ze względu na wprowadzenie portalu internetowego. Niemcy, Hiszpania i Włochy nadal zajmują pierwsze miejsca wśród państw, których dotyczy petycja, i narodowości osób składających petycję; odnoszące się do nich wartości procentowe utrzymywały się na stabilnym poziomie w czasie kadencji, a łączna liczba petycji z tych państw przekroczyła 50 % liczby petycji złożonych w całej UE. Główne tematy petycji obejmowały: prawa podstawowe i sprawiedliwość, ochronę środowiska oraz zdrowie. W danych dotyczących przyjmowania decyzji i statusu petycji odnotowano tylko umiarkowane różnice; zmienił się format składanych petycji: z wiadomości elektronicznych na wykorzystanie portalu internetowego (zob. załącznik II).

Food Labelling for Consumers – EU Law, Regulation and Policy Options

15-03-2019

This study, commissioned by the PETI Committee of the European Parliament, provides a brief overview of the relevant EU labelling legislation Member States have to comply with, with regard to labelling of food, including organic products, for consumers, with emphasis on the requirements of Regulation (EU) No 1169/2011. It critically assesses these laws and discusses progress - or lack thereof -, in particular with regard to aspects such as safety, health effects, effects for disabled people, etc. ...

This study, commissioned by the PETI Committee of the European Parliament, provides a brief overview of the relevant EU labelling legislation Member States have to comply with, with regard to labelling of food, including organic products, for consumers, with emphasis on the requirements of Regulation (EU) No 1169/2011. It critically assesses these laws and discusses progress - or lack thereof -, in particular with regard to aspects such as safety, health effects, effects for disabled people, etc. It explores and elaborates on the question of whether the current labelling requirements actually result in clearer information to help citizens to better understand the composition and health effects of food. The study also provides brief analyses/assessments of several petitions provided by the PETI Committee. Where possible, this study makes (policy) recommendations for EU institutions and/or Member States, taking into account their respective remits.

Autorzy zewnętrzni

Dr. Kai P. Purnhagen, Wageningen University and Erasmus University of Rotterdam; Dr. Hanna Schebesta, Wageningen University

Appointment procedures in the EU institutions

15-02-2019

This analytical study focuses on the legal and practical / ethical dimensions of the appointment of senior-level officials in the European Union (EU) institutions, and a selection of Member States and different European / international organisations. Focusing on the four instances of maladministration identified by the European Ombudsman with regard to the appointment of the new Secretary-General (SG) of the European Commission (EC), this study recommends inter alia that a special appointment procedure ...

This analytical study focuses on the legal and practical / ethical dimensions of the appointment of senior-level officials in the European Union (EU) institutions, and a selection of Member States and different European / international organisations. Focusing on the four instances of maladministration identified by the European Ombudsman with regard to the appointment of the new Secretary-General (SG) of the European Commission (EC), this study recommends inter alia that a special appointment procedure should be adopted for the appointment of the SG of the EC; amending Articles 7 and Article 29 of the Staff Regulations to improve their clarity and limit chances of misapplication / maladministration; for the Ombudsman to be capable of bringing a judicial review procedure; looking into the possible ways in which EU citizens and organisations may be involved in shaping the institutional policies on appointments; promoting the professionalisation of selection committees; addressing inefficiencies in appointment procedures and clarifying criteria (on exceptions, publication of vacancies etc.); enhancing the transparency of appointment procedures and strengthening independent monitoring of appointment procedures; broadening the choice of candidates; considering the introduction of external independent expertise in appointment procedures; a role for the European Parliament, e.g. pre-appointment hearings of SG; and clarifying existing conflict of interest requirements.

Autorzy zewnętrzni

Christoph Demmke Magdalena Tulibacka Margarita Sanz Roland Blomeyer Mike Beke

Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union

11-02-2019

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, aims at gaining deeper insights into the legal aspects of cross border nuclear safety and cooperation in the European Union. It analyses the legal framework of nuclear safety as well as the liability and insurance schemes for nuclear accidents. The study examines the current liability and insurance framework and formulates possibilities for ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, aims at gaining deeper insights into the legal aspects of cross border nuclear safety and cooperation in the European Union. It analyses the legal framework of nuclear safety as well as the liability and insurance schemes for nuclear accidents. The study examines the current liability and insurance framework and formulates possibilities for a further involvement of the EU in the liability regime. Specific attention is paid to citizen and NGO involvement in decision-making concerning nuclear power plants. The study analyses the case law in that respect and formulates various recommendations to improve the regime concerning cross-border nuclear safety, liability and corporation in the EU.

Autorzy zewnętrzni

Prof.Dr. Michael G. FAURE, Dr. Kévine KINDJI

Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection

15-01-2019

This study, commissioned by the PETI Committee of the European Parliament, presents the scientific knowledge regarding the health effects of endocrine disruptors, a class of hazards recognized in EU regulation since 1999. This report reviews the scientific evidence regarding the concept of endocrine disruption, the extent of exposure, associated health effects and costs. The existing relevant EU regulations are discussed and recommendations made to better protect human health.

This study, commissioned by the PETI Committee of the European Parliament, presents the scientific knowledge regarding the health effects of endocrine disruptors, a class of hazards recognized in EU regulation since 1999. This report reviews the scientific evidence regarding the concept of endocrine disruption, the extent of exposure, associated health effects and costs. The existing relevant EU regulations are discussed and recommendations made to better protect human health.

Autorzy zewnętrzni

Barbara DEMENEIX, PhD, UMR 7221 CNRS/MNHN, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. Rémy SLAMA, PhD, Senior Investigator, INSERM (National Institute of Health and Medical Research), IAB Research Center, Team of Environmental Epidemiology, Grenoble, France.

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019

14-01-2019

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 update

21-12-2018

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, aims to update the 2016 study “Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants”. It takes stock of and examines the latest developments that have taken place since 2016, specifically the legislative and policy changes, along with various forms and cases of criminalisation of ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, aims to update the 2016 study “Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants”. It takes stock of and examines the latest developments that have taken place since 2016, specifically the legislative and policy changes, along with various forms and cases of criminalisation of humanitarian actors, migrants’ family members and basic service providers. The study uses the notion of ‘policing humanitarianism’ to describe not only cases of formal prosecution and sentencing in criminal justice procedures, but also wider dynamics of suspicion, intimidation, harassment and disciplining in five selected Member States – Belgium, France, Greece, Hungary and Italy. Policing humanitarianism negatively affects EU citizens’ rights – such as the freedom of assembly, freedom of speech and freedom of conscience. When civil society is effectively (self-)silenced and its accountability role undermined, policies to combat migrant smuggling may be overused and give rise to serious breaches of the EU’s founding values, notably the rule of law, democracy and fundamental rights. Moreover, policing humanitarianism negatively affects wider societal trust and diverts the limited resources of law enforcement from investigating more serious crimes.

Autorzy zewnętrzni

Sergio CARRERA (scientific coordinator), CEPS and the Migration Policy Centre – European University Institute Lina VOSYLIUTE, CEPS Stephanie SMIALOWSKI, CEPS Dr Jennifer ALLSOPP, Postdoctoral Research Fellow, Migration Leadership Team, London International Development Centre, SOAS University of London Gabriella SANCHEZ, Migration Policy Centre – European University Institute

Planowane wydarzenia

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Inne wydarzenie -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Inne wydarzenie -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Warsztat -
STOA

Partnerzy

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.