Politica în domeniul audiovizualului și al mass-mediei

01-11-2017

Politica UE în domeniul audiovizualului este reglementată de articolele 167 și 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Principalul act legislativ din acest domeniu este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, care este în prezent (2017) în curs de revizuire. Principalul instrument al UE în sprijinul acestui sector (în special al industriei cinematografice) este subprogramul MEDIA al programului „Europa creativăˮ. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cere să se respecte „libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă”.

Politica UE în domeniul audiovizualului este reglementată de articolele 167 și 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Principalul act legislativ din acest domeniu este Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, care este în prezent (2017) în curs de revizuire. Principalul instrument al UE în sprijinul acestui sector (în special al industriei cinematografice) este subprogramul MEDIA al programului „Europa creativăˮ. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene cere să se respecte „libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă”.