Politica comună în domeniul pescuitului: origini și evoluție

01-01-2018

O politică comună în domeniul pescuitului (PCP) a fost formulată prima dată în Tratatul de la Roma. Inițial, această politică era legată de politica agricolă comună, însă de-a lungul timpului a devenit din ce în ce mai independentă. De la revizuirea sa din 2002, politica comună în domeniul pescuitului are drept obiectiv principal să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și să garanteze venituri și locuri de muncă stabile pentru pescari. Tratatul de la Lisabona a introdus o serie de modificări ale politicii în domeniul pescuitului. În 2013, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord privind o nouă PCP, vizând sustenabilitatea ecologică, economică și socială, pe termen lung, a activităților de pescuit și de acvacultură.

O politică comună în domeniul pescuitului (PCP) a fost formulată prima dată în Tratatul de la Roma. Inițial, această politică era legată de politica agricolă comună, însă de-a lungul timpului a devenit din ce în ce mai independentă. De la revizuirea sa din 2002, politica comună în domeniul pescuitului are drept obiectiv principal să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și să garanteze venituri și locuri de muncă stabile pentru pescari. Tratatul de la Lisabona a introdus o serie de modificări ale politicii în domeniul pescuitului. În 2013, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord privind o nouă PCP, vizând sustenabilitatea ecologică, economică și socială, pe termen lung, a activităților de pescuit și de acvacultură.