Conservarea resurselor pescărești

01-01-2018

Conservarea resurselor pescărești presupune necesitatea de a asigura exploatarea sustenabilă din punctul de vedere al mediului a resurselor respective, precum și viabilitatea pe termen lung a sectorului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea Europeană a adoptat acte legislative care reglementează accesul la apele Uniunii, alocarea și utilizarea resurselor, capturile totale admisibile, limitările efortului de pescuit și alte măsuri tehnice.

Conservarea resurselor pescărești presupune necesitatea de a asigura exploatarea sustenabilă din punctul de vedere al mediului a resurselor respective, precum și viabilitatea pe termen lung a sectorului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea Europeană a adoptat acte legislative care reglementează accesul la apele Uniunii, alocarea și utilizarea resurselor, capturile totale admisibile, limitările efortului de pescuit și alte măsuri tehnice.