Politica maritimă integrată

01-01-2018

Politica maritimă integrată (PMI) reprezintă o abordare globală a tuturor politicilor UE din domeniul maritim. Bazată pe ideea că prin coordonarea politicilor sale Uniunea poate obține avantaje mai mari de pe urma mărilor și oceanelor cu un impact mai scăzut asupra mediului, PMI cuprinde domenii diverse, precum pescuitul și acvacultura, transportul pe mare și porturile la mare, mediul marin, cercetarea marină, energia offshore, construcția de nave și industriile maritime conexe, supravegherea maritimă, turismul maritim și de coastă, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea zonelor de coastă și relațiile externe în domeniul afacerilor maritime.

Politica maritimă integrată (PMI) reprezintă o abordare globală a tuturor politicilor UE din domeniul maritim. Bazată pe ideea că prin coordonarea politicilor sale Uniunea poate obține avantaje mai mari de pe urma mărilor și oceanelor cu un impact mai scăzut asupra mediului, PMI cuprinde domenii diverse, precum pescuitul și acvacultura, transportul pe mare și porturile la mare, mediul marin, cercetarea marină, energia offshore, construcția de nave și industriile maritime conexe, supravegherea maritimă, turismul maritim și de coastă, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea zonelor de coastă și relațiile externe în domeniul afacerilor maritime.