Educație și formare profesională

01-09-2017

În conformitate cu principiul subsidiarității, politicile de educație și de formare profesională, ca atare, sunt stabilite de către fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE). În consecință, UE are un rol de sprijin. Cu toate acestea, există un număr de provocări comune tuturor statelor membre - cum ar fi societățile în curs de îmbătrânire, deficitul de competențe al forței de muncă, concurența la nivel global și educația preșcolară - astfel încât este nevoie de reacții comune și ca țările să conlucreze și să învețe unele de la altele[1].

În conformitate cu principiul subsidiarității, politicile de educație și de formare profesională, ca atare, sunt stabilite de către fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE). În consecință, UE are un rol de sprijin. Cu toate acestea, există un număr de provocări comune tuturor statelor membre - cum ar fi societățile în curs de îmbătrânire, deficitul de competențe al forței de muncă, concurența la nivel global și educația preșcolară - astfel încât este nevoie de reacții comune și ca țările să conlucreze și să învețe unele de la altele[1].