Dreptul de a adresa petiții

01-10-2017

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, orice cetățean al Uniunii Europene are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, sub forma unei plângeri sau a unei cereri, privind chestiuni ce țin de unul dintre domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Petițiile sunt examinate de către Comisia pentru petiții a Parlamentului European, care decide cu privire la admisibilitatea acestora și este însărcinată să se ocupe de ele.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, orice cetățean al Uniunii Europene are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, sub forma unei plângeri sau a unei cereri, privind chestiuni ce țin de unul dintre domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Petițiile sunt examinate de către Comisia pentru petiții a Parlamentului European, care decide cu privire la admisibilitatea acestora și este însărcinată să se ocupe de ele.