Piața internă a energiei

01-02-2018

În vederea armonizării și liberalizării pieței interne a energiei a UE, începând cu 1996, s-au adoptat măsuri pentru a trata accesul la piață, transparența și reglementarea, protecția consumatorilor, sprijinirea interconectării și nivelurile adecvate de aprovizionare. Aceste măsuri urmăresc să asigure creșterea competitivității, orientarea către client, flexibilitatea și nediscriminarea pe piața UE a energiei electrice, cu prețuri de aprovizionare bazate pe piață. În acest sens, ele consolidează și extind drepturile clienților individuali și ale comunităților energetice, contribuie la combaterea sărăciei energetice, clarifică rolurile și responsabilitățile participanților pe piață și ale autorităților de reglementare și abordează chestiunea securității aprovizionării cu energie electrică, gaze și petrol, precum și a dezvoltării unor rețele transeuropene pentru transportarea energiei electrice și a gazelor.

În vederea armonizării și liberalizării pieței interne a energiei a UE, începând cu 1996, s-au adoptat măsuri pentru a trata accesul la piață, transparența și reglementarea, protecția consumatorilor, sprijinirea interconectării și nivelurile adecvate de aprovizionare. Aceste măsuri urmăresc să asigure creșterea competitivității, orientarea către client, flexibilitatea și nediscriminarea pe piața UE a energiei electrice, cu prețuri de aprovizionare bazate pe piață. În acest sens, ele consolidează și extind drepturile clienților individuali și ale comunităților energetice, contribuie la combaterea sărăciei energetice, clarifică rolurile și responsabilitățile participanților pe piață și ale autorităților de reglementare și abordează chestiunea securității aprovizionării cu energie electrică, gaze și petrol, precum și a dezvoltării unor rețele transeuropene pentru transportarea energiei electrice și a gazelor.