Întreprinderile mici și mijlocii

01-01-2018

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă 99% dintre întreprinderile din UE. Acestea asigură două treimi dintre locurile de muncă din sectorul privat și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE. S-au adoptat diverse programe de acțiune pentru sprijinirea IMM-urilor, cum ar fi Inițiativa în favoarea întreprinderilor mici (Small Business Act), Orizont 2020 și programul COSME. Obiectivul acestora este creșterea competitivității IMM-urilor prin cercetare și inovare și îmbunătățirea accesului lor la finanțare.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă 99% dintre întreprinderile din UE. Acestea asigură două treimi dintre locurile de muncă din sectorul privat și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE. S-au adoptat diverse programe de acțiune pentru sprijinirea IMM-urilor, cum ar fi Inițiativa în favoarea întreprinderilor mici (Small Business Act), Orizont 2020 și programul COSME. Obiectivul acestora este creșterea competitivității IMM-urilor prin cercetare și inovare și îmbunătățirea accesului lor la finanțare.