Sistemul european de supraveghere financiară (SESF)

01-02-2018

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este un sistem multistratificat constituit din autorități de control microprudențiale și macroprudențiale, printre care Comitetul european pentru risc sistemic, cele trei autorități europene de supraveghere și autoritățile naționale de supraveghere. SESF vizează asigurarea consecventă și coerentă a supravegherii financiare în UE. Acest sistem de supraveghere suferă schimbări ca urmare a realizării uniunii bancare, precum și a retragerii prevăzute a Regatului Unit din UE.

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este un sistem multistratificat constituit din autorități de control microprudențiale și macroprudențiale, printre care Comitetul european pentru risc sistemic, cele trei autorități europene de supraveghere și autoritățile naționale de supraveghere. SESF vizează asigurarea consecventă și coerentă a supravegherii financiare în UE. Acest sistem de supraveghere suferă schimbări ca urmare a realizării uniunii bancare, precum și a retragerii prevăzute a Regatului Unit din UE.