Politica în domeniul concurenței

01-02-2018

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede la articolele 101-109 reguli în materie de concurență pe piața internă. Conform acestora, acordurile între întreprinderi ce au ca scop restrângerea concurenței sunt interzise. Întreprinderilor cu poziție dominantă pe piață le este interzis să abuzeze de aceasta și, în acest fel, să denatureze comerțul între statele membre. Fuziunile și achizițiile cu impact la nivel comunitar sunt controlate de Comisia Europeană și, în anumite cazuri, pot fi interzise. Ajutoarele de stat acordate anumitor întreprinderi sau produse care conduc la denaturări ale concurenței sunt interzise, însă pot fi, în anumite cazuri, autorizate. Normele în materie de concurență sunt valabile și în cazul întreprinderilor publice, al serviciilor publice și al serviciilor de interes general. În cazul în care realizarea obiectivelor acestora ar fi periclitată, regulile în materie de concurență pot fi suspendate.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede la articolele 101-109 reguli în materie de concurență pe piața internă. Conform acestora, acordurile între întreprinderi ce au ca scop restrângerea concurenței sunt interzise. Întreprinderilor cu poziție dominantă pe piață le este interzis să abuzeze de aceasta și, în acest fel, să denatureze comerțul între statele membre. Fuziunile și achizițiile cu impact la nivel comunitar sunt controlate de Comisia Europeană și, în anumite cazuri, pot fi interzise. Ajutoarele de stat acordate anumitor întreprinderi sau produse care conduc la denaturări ale concurenței sunt interzise, însă pot fi, în anumite cazuri, autorizate. Normele în materie de concurență sunt valabile și în cazul întreprinderilor publice, al serviciilor publice și al serviciilor de interes general. În cazul în care realizarea obiectivelor acestora ar fi periclitată, regulile în materie de concurență pot fi suspendate.