Politica fiscală generală

01-02-2018

Competențele fiscale aparțin statelor membre, UE având doar competențe limitate la nivel european. Întrucât politica UE în domeniul fiscal vizează buna funcționarea a pieței unice, armonizarea normelor privind impozitarea indirectă a fost tratată înainte de cea directă. Combaterea evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale a devenit o prioritate politică recentă. Măsurile fiscale trebuie adoptate de statele membre în unanimitate. Parlamentul European are dreptul de a fi consultat cu privire la chestiuni fiscale, cu excepția aspectelor legate de buget, pentru care acesta este colegiuitor.

Competențele fiscale aparțin statelor membre, UE având doar competențe limitate la nivel european. Întrucât politica UE în domeniul fiscal vizează buna funcționarea a pieței unice, armonizarea normelor privind impozitarea indirectă a fost tratată înainte de cea directă. Combaterea evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale a devenit o prioritate politică recentă. Măsurile fiscale trebuie adoptate de statele membre în unanimitate. Parlamentul European are dreptul de a fi consultat cu privire la chestiuni fiscale, cu excepția aspectelor legate de buget, pentru care acesta este colegiuitor.