Cadrul UE pentru politicile fiscale

01-01-2018

Pentru a asigura stabilitatea uniunii economice și monetare, cadrul de evitare a finanțelor publice nesustenabile trebuie să fie unul puternic. La sfârșitul lui 2011, a intrat în vigoare o reformă (parte din așa-numitul „pachet de șase propuneri legislative” - „Six-Pack”) care modifică Pactul de stabilitate și de creștere. O altă reformă, Tratatul interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, care include Pactul fiscal, a intrat în vigoare la începutul lui 2013. În mai 2013, a intrat în vigoare un regulament privind evaluarea proiectelor de planuri bugetare naționale (parte din așa-numitul „pachet de două propuneri legislative” - „Two-Pack”).

Pentru a asigura stabilitatea uniunii economice și monetare, cadrul de evitare a finanțelor publice nesustenabile trebuie să fie unul puternic. La sfârșitul lui 2011, a intrat în vigoare o reformă (parte din așa-numitul „pachet de șase propuneri legislative” - „Six-Pack”) care modifică Pactul de stabilitate și de creștere. O altă reformă, Tratatul interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, care include Pactul fiscal, a intrat în vigoare la începutul lui 2013. În mai 2013, a intrat în vigoare un regulament privind evaluarea proiectelor de planuri bugetare naționale (parte din așa-numitul „pachet de două propuneri legislative” - „Two-Pack”).