Cheltuielile Uniunii

01-05-2018

Cheltuielile bugetare sunt aprobate în comun de Consiliu și Parlament. Bugetul anual al UE trebuie să respecte plafoanele bugetare prevăzute de cadrul financiar multianual (CFM) pentru diferite politici și programe, în domenii precum coeziunea, agricultura și relațiile externe. Instrumentele de flexibilitate garantează faptul că UE poate reacționa în cazul în care apar nevoi de finanțare neprevăzute. Utilizarea instrumentelor financiare conferă componentei de cheltuieli a bugetului UE un efect de levier.

Cheltuielile bugetare sunt aprobate în comun de Consiliu și Parlament. Bugetul anual al UE trebuie să respecte plafoanele bugetare prevăzute de cadrul financiar multianual (CFM) pentru diferite politici și programe, în domenii precum coeziunea, agricultura și relațiile externe. Instrumentele de flexibilitate garantează faptul că UE poate reacționa în cazul în care apar nevoi de finanțare neprevăzute. Utilizarea instrumentelor financiare conferă componentei de cheltuieli a bugetului UE un efect de levier.