Politica de comunicare

01-04-2018

Necesitatea unei comunicări eficiente are ca temei juridic Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează tuturor cetățenilor dreptul de a fi informați cu privire la chestiunile europene. Instituțiile UE au creat o serie de instrumente și servicii pentru a rămâne în contact cu publicul și pentru a-l informa. De la lansarea sa oficială în 2012, Inițiativă cetățenească europeană a permis cetățenilor să se implice în mod mai direct în legislația nouă și în chestiunile europene.

Necesitatea unei comunicări eficiente are ca temei juridic Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează tuturor cetățenilor dreptul de a fi informați cu privire la chestiunile europene. Instituțiile UE au creat o serie de instrumente și servicii pentru a rămâne în contact cu publicul și pentru a-l informa. De la lansarea sa oficială în 2012, Inițiativă cetățenească europeană a permis cetățenilor să se implice în mod mai direct în legislația nouă și în chestiunile europene.