Politica de securitate și apărare comună

01-02-2018

Politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene (PSAC) stabilește cadrul pentru structurile politice și militare, precum și pentru misiunile și operațiunile militare și civile ale UE în străinătate. Strategia globală a UE din 2016 definește strategia pentru PSAC, iar Tratatul de la Lisabona clarifică aspectele instituționale și întărește rolul Parlamentului European. PSAC a cunoscut recent o serie de schimbări majore la nivel strategic și operațional pentru a răspunde provocărilor în materie de securitate și dorinței cetățenilor ca UE să intervină mai mult.

Politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene (PSAC) stabilește cadrul pentru structurile politice și militare, precum și pentru misiunile și operațiunile militare și civile ale UE în străinătate. Strategia globală a UE din 2016 definește strategia pentru PSAC, iar Tratatul de la Lisabona clarifică aspectele instituționale și întărește rolul Parlamentului European. PSAC a cunoscut recent o serie de schimbări majore la nivel strategic și operațional pentru a răspunde provocărilor în materie de securitate și dorinței cetățenilor ca UE să intervină mai mult.