Inițiativa cetățenească europeană

01-02-2018

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației participative în Uniunea Europeană, prin intermediul căruia un milion de cetățeni ai UE, cu reședința în cel puțin un sfert dintre statele membre, are posibilitatea să invite Comisia să înainteze o propunere de act juridic pentru aplicarea Tratatelor UE. De la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011, care stabilește proceduri și condiții detaliate pentru inițiativa cetățenească europeană, Comisiei i-au fost înaintate cu succes patru asemenea inițiative.

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației participative în Uniunea Europeană, prin intermediul căruia un milion de cetățeni ai UE, cu reședința în cel puțin un sfert dintre statele membre, are posibilitatea să invite Comisia să înainteze o propunere de act juridic pentru aplicarea Tratatelor UE. De la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011, care stabilește proceduri și condiții detaliate pentru inițiativa cetățenească europeană, Comisiei i-au fost înaintate cu succes patru asemenea inițiative.