Politica în materie de inovare

01-02-2018

Politica în materie de inovare joacă un rol crescând în economie. Aceasta este benefică pentru cetățeni, atât în calitate de consumatori, cât și de lucrători. Ea este vitală pentru crearea unor locuri de muncă mai bune, pentru edificarea unei societăți mai ecologice și pentru ameliorarea calității noastre de viață, dar și pentru menținerea competitivității UE pe piața mondială. Politica în materie de inovare constituie interfața dintre politica în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică și politica industrială, având ca obiectiv crearea unui cadru propice introducerii ideilor pe piață.

Politica în materie de inovare joacă un rol crescând în economie. Aceasta este benefică pentru cetățeni, atât în calitate de consumatori, cât și de lucrători. Ea este vitală pentru crearea unor locuri de muncă mai bune, pentru edificarea unei societăți mai ecologice și pentru ameliorarea calității noastre de viață, dar și pentru menținerea competitivității UE pe piața mondială. Politica în materie de inovare constituie interfața dintre politica în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică și politica industrială, având ca obiectiv crearea unui cadru propice introducerii ideilor pe piață.