Guvernanța economică

01-04-2018

Guvernanța economică se referă la sistemul de instituții și proceduri instituit cu scopul de a realiza obiectivele Uniunii din domeniul economic, și anume coordonarea politicilor economice pentru a promova progresul economic și social al UE și al cetățenilor săi. Criza economică, financiară și bugetară care a izbucnit în 2008 a demonstrat că UE avea nevoie de un model de guvernanță economică mai eficace decât coordonarea economică și bugetară aplicată până în acel moment. Printre evoluțiile din domeniul guvernanței economice se numără coordonarea și supravegherea consolidate a politicilor bugetare și macroeconomice, cât și instituirea unui cadru robust pentru gestionarea crizelor financiare.

Guvernanța economică se referă la sistemul de instituții și proceduri instituit cu scopul de a realiza obiectivele Uniunii din domeniul economic, și anume coordonarea politicilor economice pentru a promova progresul economic și social al UE și al cetățenilor săi. Criza economică, financiară și bugetară care a izbucnit în 2008 a demonstrat că UE avea nevoie de un model de guvernanță economică mai eficace decât coordonarea economică și bugetară aplicată până în acel moment. Printre evoluțiile din domeniul guvernanței economice se numără coordonarea și supravegherea consolidate a politicilor bugetare și macroeconomice, cât și instituirea unui cadru robust pentru gestionarea crizelor financiare.