PAC şi criza economică şi financiară

16-03-2009

Introducere Spargerea bulei imobiliare americane între 2007 şi 2008 a marcat începutul unei crize financiare foarte accentuate cu impact la nivel global, care a determinat o recesiune a economiei mondiale. În momentul de faţă, avem o confirmare a faptului că deteriorarea cadrului macro-economic internaţional atinge o amploare şi o durată nemaiîntâlnite din 1929. În aceste condiţii, criza economică şi financiară actuală modifică mai mulţi parametri ai politicii agricole comune (PAC): - În primul rând, trebuie luat în considerare impactul recesiunii asupra evoluţiei pieţelor de materii prime agricole, în special asupra cererii mondiale de produse alimentare. În acest context, se constată deja contribuţia crizei la dispariţia bulei materiilor prime înregistrate în perioada 2006/2008, iar în prezent cursurile internaţionale ale produselor agricole şi alimentare au scăzut deja din nou la nivelurile de dinainte de 2006. - De asemenea, criza are efecte atât asupra filierelor, cât şi asupra evoluţiei veniturilor şi a costurilor agricole de producţie, care repun în valoare rolul stabilizator al ajutoarelor oferite în cadrul PAC. - În ultimul rând, există un impact (asimetric, dar global) asupra finanţelor publice, fie asupra bugetului comunitar (la nivelul resurselor propriii şi al cheltuielilor), fie asupra bugetelor naţionale; acest impact ar putea determina chiar reconsiderarea perspectivelor financiare multianuale în vigoare (2007/2013) şi ar putea condiţiona în mare măsură negocierea viitorului cadru financiar al Uniunii. Dată fiind ponderea PAC în cadrul bugetului comunitar, ne-am putea aştepta la efecte importante asupra nivelului fondurilor acordate agriculturii în viitor; pe lângă aceasta, creşterea datoriei publice şi angajamentele de cheltuieli luate deja la nivel naţional pentru a face faţă crizei economice şi bancare diminuează capacitatea de cofinanţare a statelor.

Introducere Spargerea bulei imobiliare americane între 2007 şi 2008 a marcat începutul unei crize financiare foarte accentuate cu impact la nivel global, care a determinat o recesiune a economiei mondiale. În momentul de faţă, avem o confirmare a faptului că deteriorarea cadrului macro-economic internaţional atinge o amploare şi o durată nemaiîntâlnite din 1929. În aceste condiţii, criza economică şi financiară actuală modifică mai mulţi parametri ai politicii agricole comune (PAC): - În primul rând, trebuie luat în considerare impactul recesiunii asupra evoluţiei pieţelor de materii prime agricole, în special asupra cererii mondiale de produse alimentare. În acest context, se constată deja contribuţia crizei la dispariţia bulei materiilor prime înregistrate în perioada 2006/2008, iar în prezent cursurile internaţionale ale produselor agricole şi alimentare au scăzut deja din nou la nivelurile de dinainte de 2006. - De asemenea, criza are efecte atât asupra filierelor, cât şi asupra evoluţiei veniturilor şi a costurilor agricole de producţie, care repun în valoare rolul stabilizator al ajutoarelor oferite în cadrul PAC. - În ultimul rând, există un impact (asimetric, dar global) asupra finanţelor publice, fie asupra bugetului comunitar (la nivelul resurselor propriii şi al cheltuielilor), fie asupra bugetelor naţionale; acest impact ar putea determina chiar reconsiderarea perspectivelor financiare multianuale în vigoare (2007/2013) şi ar putea condiţiona în mare măsură negocierea viitorului cadru financiar al Uniunii. Dată fiind ponderea PAC în cadrul bugetului comunitar, ne-am putea aştepta la efecte importante asupra nivelului fondurilor acordate agriculturii în viitor; pe lângă aceasta, creşterea datoriei publice şi angajamentele de cheltuieli luate deja la nivel naţional pentru a face faţă crizei economice şi bancare diminuează capacitatea de cofinanţare a statelor.