Situaţia actuală a punerii în aplicare a Cadrului european al calificărilor

15-03-2012

Cadrul european al calificărilor (CEC) este un instrument care are ca scop promovarea mobilităţii lucrătorilor și a cursanţilor și a învăţării pe tot parcursul vieţii prin corelarea sistemelor naţionale de calificări. Analizând relevanţa, punerea în aplicare și primele rezultate, se poate concluziona că, deși punerea în aplicare a CEC ar putea fi considerată un succes, se pot identifica unele probleme majore, care testează în mod sever punerea în aplicare completă și sigură a CEC. Cu toate acestea, există o solicitare de continuare a punerii în aplicare a CEC, în caz că sunt îndeplinite condiţiile adecvate.

Cadrul european al calificărilor (CEC) este un instrument care are ca scop promovarea mobilităţii lucrătorilor și a cursanţilor și a învăţării pe tot parcursul vieţii prin corelarea sistemelor naţionale de calificări. Analizând relevanţa, punerea în aplicare și primele rezultate, se poate concluziona că, deși punerea în aplicare a CEC ar putea fi considerată un succes, se pot identifica unele probleme majore, care testează în mod sever punerea în aplicare completă și sigură a CEC. Cu toate acestea, există o solicitare de continuare a punerii în aplicare a CEC, în caz că sunt îndeplinite condiţiile adecvate.

Autor extern

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)