Modele publice și comerciale de acces în era digitală

15-04-2013

Prezentul raport oferă o privire de ansamblu asupra statutului și a evoluţiei potenţiale a modului în care conţinuturile sunt oferite publicului larg din Europa, inclusiv experienţa furnizorilor din sectorul public și comercial. Pe baza dificultăţilor și a cauzelor identificate, sunt formulate o serie de recomandări pentru a răspunde provocărilor din era digitală privind accesul la conţinuturi în Europa.

Prezentul raport oferă o privire de ansamblu asupra statutului și a evoluţiei potenţiale a modului în care conţinuturile sunt oferite publicului larg din Europa, inclusiv experienţa furnizorilor din sectorul public și comercial. Pe baza dificultăţilor și a cauzelor identificate, sunt formulate o serie de recomandări pentru a răspunde provocărilor din era digitală privind accesul la conţinuturi în Europa.

Autor extern

Claudio Feijoo, Sven Lindmark, Juan Pablo Villar, Carlota Tarín, Javier Gelabert and Beatriz Matía