Erasmus pentru toţi (2014-2020)

16-04-2012

Programul propus Erasmus pentru toţi (2014-2020) prevede reunirea unui registru larg de activităţi ale UE în învăţământul superior, școlar, profesional și pentru adulţi, politicile în domeniul tineretului și sporturile pentru toţi. Această notă informativă prezintă și analizează contextul propus, arhitectura, conţinutul și structura de management. În plus, face zece recomandări pentru a asigura faptul că programul propus nu vizează numai raţionalizarea eficienţei în gestionare ci acordă, de asemenea, suficientă atenţie nevoilor de politici individualizate pentru diferite sectoare. În cele din urmă, oferă o descriere detaliată a activităţii planificate și a alocării bugetare.

Programul propus Erasmus pentru toţi (2014-2020) prevede reunirea unui registru larg de activităţi ale UE în învăţământul superior, școlar, profesional și pentru adulţi, politicile în domeniul tineretului și sporturile pentru toţi. Această notă informativă prezintă și analizează contextul propus, arhitectura, conţinutul și structura de management. În plus, face zece recomandări pentru a asigura faptul că programul propus nu vizează numai raţionalizarea eficienţei în gestionare ci acordă, de asemenea, suficientă atenţie nevoilor de politici individualizate pentru diferite sectoare. În cele din urmă, oferă o descriere detaliată a activităţii planificate și a alocării bugetare.

Autor extern

Guy Haug and Bernd Wächter