Componenta media din cadrul programului Europa creativă 2014-2020

14-09-2012

Această notă este o evaluare critică a programului Europa Creativă - componenta MEDIA şi a prevederilor din componenta transsectorială referitoare la sectorul audiovizual. Nota descrie dispoziţiile prevăzute în regulamentul propus privind programul Europa Creativă, le compară cu măsurile prevăzute de programele anterioare MEDIA şi analizează acţiunile planificate vizând principalele provocări cu care se confruntă sectorul audiovizual european. Totodată, oferă recomandări în materie de politici pentru îmbunătăţirea textului propus şi asigurarea unui sprijin eficient.

Această notă este o evaluare critică a programului Europa Creativă - componenta MEDIA şi a prevederilor din componenta transsectorială referitoare la sectorul audiovizual. Nota descrie dispoziţiile prevăzute în regulamentul propus privind programul Europa Creativă, le compară cu măsurile prevăzute de programele anterioare MEDIA şi analizează acţiunile planificate vizând principalele provocări cu care se confruntă sectorul audiovizual european. Totodată, oferă recomandări în materie de politici pentru îmbunătăţirea textului propus şi asigurarea unui sprijin eficient.