Dezvoltarea şi punerea în aplicare a cabotajului rutier în UE

15-03-2013

Studiul oferă o analiză privind serviciile de transport de cabotaj de marfă în cadrul UE și prezintă principalele schimbări care s-au produs în reglementarea acestei piețe în ultimii ani. Intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 și deschiderea treptată a pieței la statele membre au fost cei doi mari factori care au determinat schimbările din ultimii zece ani. În cadrul studiului se analizează modificările aduse regulamentului și dispozițiile de punere în aplicare din cadrul statelor membre. Studiul conține date statistice actualizate privind cabotajul, în cazul în care acestea au fost disponibile. În plus, cuprinde și o evaluare a efectelor socio-economice din statele membre în timpul aplicării regulamentului actual și a celui precedent, alături de observații privind măsura în care aceste modificări au fost determinate de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 sau de alți factori.

Studiul oferă o analiză privind serviciile de transport de cabotaj de marfă în cadrul UE și prezintă principalele schimbări care s-au produs în reglementarea acestei piețe în ultimii ani. Intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 și deschiderea treptată a pieței la statele membre au fost cei doi mari factori care au determinat schimbările din ultimii zece ani. În cadrul studiului se analizează modificările aduse regulamentului și dispozițiile de punere în aplicare din cadrul statelor membre. Studiul conține date statistice actualizate privind cabotajul, în cazul în care acestea au fost disponibile. În plus, cuprinde și o evaluare a efectelor socio-economice din statele membre în timpul aplicării regulamentului actual și a celui precedent, alături de observații privind măsura în care aceste modificări au fost determinate de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 sau de alți factori.

Autor extern

Roberta Frisoni (Steer Davies Gleave), Francesco Dionori (Steer Davies Gleave), Christoph Vollath (Steer Davies Gleave), Karol Tyszka, Lorenzo Casullo, Clemence Routaboul, Andrius Jarzemskis and Katalin Tánczos