Noul rol al macroregiunilor în cooperarea teritorială europeană

15-01-2015

Studiul propune o analiză critică a rolului pe care macroregiunile îl vor juca în punerea în aplicare a cooperării teritoriale europene. Pe baza analizei documentare și a studiilor de caz, studiul oferă o evaluare a potențialelor beneficii ale elaborării de noi strategii macroregionale, precum și a celor mai frecvente riscuri și dificultăți aferente punerii în aplicare. Recomandările formulate sunt menite să permită Parlamentului European să adopte o poziție în cunoștință de cauză cu privire la modul în care poate sprijini în mod eficient crearea și punerea în aplicare de noi strategii macroregionale.

Studiul propune o analiză critică a rolului pe care macroregiunile îl vor juca în punerea în aplicare a cooperării teritoriale europene. Pe baza analizei documentare și a studiilor de caz, studiul oferă o evaluare a potențialelor beneficii ale elaborării de noi strategii macroregionale, precum și a celor mai frecvente riscuri și dificultăți aferente punerii în aplicare. Recomandările formulate sunt menite să permită Parlamentului European să adopte o poziție în cunoștință de cauză cu privire la modul în care poate sprijini în mod eficient crearea și punerea în aplicare de noi strategii macroregionale.

Autor extern

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)