Incluziunea socială în transportul public al UE

16-03-2015

Acest raport descrie legăturile existente între transport și incluziune socială în conformitate cu literatura recentă și oferă date privind categoriile sociale expuse unui risc mai mare de excludere socială și în ceea ce privește transportul. Acesta oferă, de asemenea, exemple de bune practici pentru îmbunătățirea accesibilității transportului public pentru cei mai vulnerabili utilizatori, în scopul obținerii câtorva indicii în vederea îmbunătățirii rolului UE în ceea ce privește facilitarea integrării problemelor referitoare la incluziunea socială în politicile din domeniul transportului public.

Acest raport descrie legăturile existente între transport și incluziune socială în conformitate cu literatura recentă și oferă date privind categoriile sociale expuse unui risc mai mare de excludere socială și în ceea ce privește transportul. Acesta oferă, de asemenea, exemple de bune practici pentru îmbunătățirea accesibilității transportului public pentru cei mai vulnerabili utilizatori, în scopul obținerii câtorva indicii în vederea îmbunătățirii rolului UE în ceea ce privește facilitarea integrării problemelor referitoare la incluziunea socială în politicile din domeniul transportului public.