Coerența strategică a politicii de coeziune: comparație între perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020

16-02-2015

Scopul acestui studiu este de a evalua evoluția și a implementa coerența strategică a politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Pe baza analizei documentare și a interviurilor cu autoritățile din statele membre, studiul arată că există îmbunătățiri generale în comparație cu perioada anterioară, dar pune în evidență și o serie de provocări europene și de ordin intern în asigurarea unei abordări coerente din punct de vedere strategic între fonduri structurale și de investiții europene, precum și cu alte politici UE.

Scopul acestui studiu este de a evalua evoluția și a implementa coerența strategică a politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Pe baza analizei documentare și a interviurilor cu autoritățile din statele membre, studiul arată că există îmbunătățiri generale în comparație cu perioada anterioară, dar pune în evidență și o serie de provocări europene și de ordin intern în asigurarea unei abordări coerente din punct de vedere strategic între fonduri structurale și de investiții europene, precum și cu alte politici UE.