CERCETARE PENTRU COMISIA CULT — LIMBILE MINORITARE ȘI EDUCAȚIA: DIFICULTĂȚI ȘI BUNE PRACTICI

15-02-2017

Prezentul raport reprezintă o analiză comparativă aprofundată a treisprezece studii de caz lingvistice pentru a înțelege situația limbilor minoritare în contextul educației din Europa. Se dau indicații privind bunele practici și se evidențiază dificultățile cu care se confruntă limbile minoritare în educație. Se acordă o atenție specială formării profesionale și perspectivelor de carieră. De asemenea, prezentul raport cuprinde recomandări cu privire la modul în care UE poate sprijini limbile minoritare în educație.

Prezentul raport reprezintă o analiză comparativă aprofundată a treisprezece studii de caz lingvistice pentru a înțelege situația limbilor minoritare în contextul educației din Europa. Se dau indicații privind bunele practici și se evidențiază dificultățile cu care se confruntă limbile minoritare în educație. Se acordă o atenție specială formării profesionale și perspectivelor de carieră. De asemenea, prezentul raport cuprinde recomandări cu privire la modul în care UE poate sprijini limbile minoritare în educație.

Autor extern

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK