27

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Rețelele transeuropene – orientări

01-02-2018

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) menține rețelele transeuropene (TEN) în domeniile transporturilor, energiei și telecomunicațiilor, menționate prima dată în Tratatul de la Maastricht, pentru a conecta toate regiunile din UE. Aceste rețele sunt instrumente care trebuie să contribuie la creșterea pieței interne și la ocuparea forței de muncă, respectând, totodată, obiectivele legate de mediu și de dezvoltarea durabilă. La sfârșitul lui 2013, rețeaua transeuropeană de transport ...

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) menține rețelele transeuropene (TEN) în domeniile transporturilor, energiei și telecomunicațiilor, menționate prima dată în Tratatul de la Maastricht, pentru a conecta toate regiunile din UE. Aceste rețele sunt instrumente care trebuie să contribuie la creșterea pieței interne și la ocuparea forței de muncă, respectând, totodată, obiectivele legate de mediu și de dezvoltarea durabilă. La sfârșitul lui 2013, rețeaua transeuropeană de transport a cunoscut o reformă fundamentală.

Finanțarea rețelelor transeuropene

01-02-2018

Rețelele transeuropene (TEN) sunt finanțate parțial de Uniunea Europeană și parțial de statele membre. Ajutorul financiar acordat de UE are rol de catalizator, statele membre trebuind să contribuie cu cea mai mare parte a finanțării. Finanțarea TEN poate fi completată, de asemenea, de ajutoare acordate prin fondurile structurale, de un ajutor din partea Băncii Europene de Investiții sau de contribuții provenite din sectorul privat. În 2013 a fost introdusă o reformă importantă în rețelele transeuropene ...

Rețelele transeuropene (TEN) sunt finanțate parțial de Uniunea Europeană și parțial de statele membre. Ajutorul financiar acordat de UE are rol de catalizator, statele membre trebuind să contribuie cu cea mai mare parte a finanțării. Finanțarea TEN poate fi completată, de asemenea, de ajutoare acordate prin fondurile structurale, de un ajutor din partea Băncii Europene de Investiții sau de contribuții provenite din sectorul privat. În 2013 a fost introdusă o reformă importantă în rețelele transeuropene prin instituirea Mecanismului pentru interconectarea Europei.

Piața internă a energiei

01-02-2018

În vederea armonizării și liberalizării pieței interne a energiei a UE, începând cu 1996, s-au adoptat măsuri pentru a trata accesul la piață, transparența și reglementarea, protecția consumatorilor, sprijinirea interconectării și nivelurile adecvate de aprovizionare. Aceste măsuri urmăresc să asigure creșterea competitivității, orientarea către client, flexibilitatea și nediscriminarea pe piața UE a energiei electrice, cu prețuri de aprovizionare bazate pe piață. În acest sens, ele consolidează ...

În vederea armonizării și liberalizării pieței interne a energiei a UE, începând cu 1996, s-au adoptat măsuri pentru a trata accesul la piață, transparența și reglementarea, protecția consumatorilor, sprijinirea interconectării și nivelurile adecvate de aprovizionare. Aceste măsuri urmăresc să asigure creșterea competitivității, orientarea către client, flexibilitatea și nediscriminarea pe piața UE a energiei electrice, cu prețuri de aprovizionare bazate pe piață. În acest sens, ele consolidează și extind drepturile clienților individuali și ale comunităților energetice, contribuie la combaterea sărăciei energetice, clarifică rolurile și responsabilitățile participanților pe piață și ale autorităților de reglementare și abordează chestiunea securității aprovizionării cu energie electrică, gaze și petrol, precum și a dezvoltării unor rețele transeuropene pentru transportarea energiei electrice și a gazelor.

Comunicații accesibile pentru întreprinderi și consumatori

01-02-2018

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), precum și serviciile de date și de acces la internet au luat locul serviciilor tradiționale de telefonie, ca produs-cheie atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. În prezent, din ce în ce mai mult conținut audiovizual este disponibil la cerere, iar conexiunile la internet 4G și 5G înregistrează o creștere exponențială. În consecință, UE a creat un cadru de reglementare pentru telecomunicații care acoperă serviciile de telecomunicații ...

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), precum și serviciile de date și de acces la internet au luat locul serviciilor tradiționale de telefonie, ca produs-cheie atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. În prezent, din ce în ce mai mult conținut audiovizual este disponibil la cerere, iar conexiunile la internet 4G și 5G înregistrează o creștere exponențială. În consecință, UE a creat un cadru de reglementare pentru telecomunicații care acoperă serviciile de telecomunicații fixe și fără fir, internet, radiodifuziune și de transmisie, creat printr-o serie de norme care se aplică în toate statele membre ale UE.

Principii generale ale politicii industriale a UE

01-02-2018

Obiectivul politicii industriale a UE este creșterea competitivității industriei europene pentru ca aceasta să își poată menține rolul de forță motrice a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă în Europa. Au fost adoptate diverse strategii pentru asigurarea unor condiții-cadru mai bune pentru industria UE, cele mai recente fiind descrise în comunicarea intitulată „Pentru o renaștere industrială europeană” din ianuarie 2014.

Obiectivul politicii industriale a UE este creșterea competitivității industriei europene pentru ca aceasta să își poată menține rolul de forță motrice a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă în Europa. Au fost adoptate diverse strategii pentru asigurarea unor condiții-cadru mai bune pentru industria UE, cele mai recente fiind descrise în comunicarea intitulată „Pentru o renaștere industrială europeană” din ianuarie 2014.

Energia nucleară

01-02-2018

Energia nucleară produsă în prezent este eliberată în urma unui proces cunoscut sub denumirea de fisiune nucleară, care constă în divizarea atomilor folosind uraniu pentru a elibera energie. Energia nucleară este o alternativă cu emisii reduse de carbon la combustibilii fosili și reprezintă o componentă critică a mixului energetic în 14 din cele 28 de state membre, având o pondere de aproape 30 % din energia electrică produsă în UE. Cu toate acestea, în urma dezastrului de la Cernobîl din 1986 și ...

Energia nucleară produsă în prezent este eliberată în urma unui proces cunoscut sub denumirea de fisiune nucleară, care constă în divizarea atomilor folosind uraniu pentru a elibera energie. Energia nucleară este o alternativă cu emisii reduse de carbon la combustibilii fosili și reprezintă o componentă critică a mixului energetic în 14 din cele 28 de state membre, având o pondere de aproape 30 % din energia electrică produsă în UE. Cu toate acestea, în urma dezastrului de la Cernobîl din 1986 și a catastrofei nucleare de la Fukushima, Japonia, din 2011, energia nucleară a ajuns să fie foarte controversată. Decizia Germaniei de a elimina treptat energia nucleară până în 2020, precum și închiderea temporară a două reactoare belgiene după ce au fost descoperite fisuri în recipientele acestora au intensificat presiunile exercitate pentru abandonarea energiei nucleare în Europa. Chiar dacă statele membre sunt cele care aleg dacă intenționează să includă sau nu energia nucleară în mixul lor energetic, legislația UE urmărește îmbunătățirea standardelor de siguranță a centralelor nucleare și asigurarea faptului că deșeurile nucleare sunt eliminate și manipulate în condiții de siguranță.

Eficiența energetică

01-02-2018

Reducerea consumului și a risipei de energie este din ce în ce mai importantă pentru UE. În 2007, liderii UE au stabilit un obiectiv de reducere a consumului anual de energie al UE cu 20 % până în 2020. Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de a îmbunătăți securitatea aprovizionării și de a reduce costurile la import, ci și ca mijloc de promovare a competitivității ...

Reducerea consumului și a risipei de energie este din ce în ce mai importantă pentru UE. În 2007, liderii UE au stabilit un obiectiv de reducere a consumului anual de energie al UE cu 20 % până în 2020. Măsurile de eficiență energetică sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea sustenabilă cu energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de a îmbunătăți securitatea aprovizionării și de a reduce costurile la import, ci și ca mijloc de promovare a competitivității UE. Eficiența energetică este, prin urmare, o prioritate strategică pentru uniunea energetică, iar UE promovează principiul „eficiența energetică pe primul loc”. Cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030 este în curs de dezbatere.

Politica în materie de inovare

01-02-2018

Politica în materie de inovare joacă un rol crescând în economie. Aceasta este benefică pentru cetățeni, atât în calitate de consumatori, cât și de lucrători. Ea este vitală pentru crearea unor locuri de muncă mai bune, pentru edificarea unei societăți mai ecologice și pentru ameliorarea calității noastre de viață, dar și pentru menținerea competitivității UE pe piața mondială. Politica în materie de inovare constituie interfața dintre politica în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică și ...

Politica în materie de inovare joacă un rol crescând în economie. Aceasta este benefică pentru cetățeni, atât în calitate de consumatori, cât și de lucrători. Ea este vitală pentru crearea unor locuri de muncă mai bune, pentru edificarea unei societăți mai ecologice și pentru ameliorarea calității noastre de viață, dar și pentru menținerea competitivității UE pe piața mondială. Politica în materie de inovare constituie interfața dintre politica în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică și politica industrială, având ca obiectiv crearea unui cadru propice introducerii ideilor pe piață.

Industria apărării

01-02-2018

Cu o cifră de afaceri de 97,3 miliarde EUR în 2014, 500 000 de persoane angajate direct și 1,2 milioane de locuri de muncă indirecte, industria europeană a apărării este un sector industrial important. Industria apărării este caracterizată de componente economice și tehnologice care constituie factori semnificativi pentru competitivitatea industrială a Europei. Creată în 2004, Agenția Europeană de Apărare contribuie la dezvoltarea acestei industrii. Sectorul se confruntă în prezent cu provocări precum ...

Cu o cifră de afaceri de 97,3 miliarde EUR în 2014, 500 000 de persoane angajate direct și 1,2 milioane de locuri de muncă indirecte, industria europeană a apărării este un sector industrial important. Industria apărării este caracterizată de componente economice și tehnologice care constituie factori semnificativi pentru competitivitatea industrială a Europei. Creată în 2004, Agenția Europeană de Apărare contribuie la dezvoltarea acestei industrii. Sectorul se confruntă în prezent cu provocări precum fragmentarea pieței și o scădere a cheltuielilor pentru apărare.

Agenda digitală pentru Europa

01-02-2018

Începând cu 1995, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) au determinat creșterea productivității și au impulsionat creșterea economică în UE[1]. În ultimii treizeci de ani, „convergența” tehnologică a estompat granițele dintre telecomunicații, radiodifuziune și TI. Comisia a lansat piața unică digitală în 2015 pentru a prezenta principalele propuneri legislative, cum ar fi cele privind stimularea comerțului electronic, drepturile de autor, confidențialitatea și comunicațiile electronice ...

Începând cu 1995, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) au determinat creșterea productivității și au impulsionat creșterea economică în UE[1]. În ultimii treizeci de ani, „convergența” tehnologică a estompat granițele dintre telecomunicații, radiodifuziune și TI. Comisia a lansat piața unică digitală în 2015 pentru a prezenta principalele propuneri legislative, cum ar fi cele privind stimularea comerțului electronic, drepturile de autor, confidențialitatea și comunicațiile electronice, armonizarea drepturilor digitale, normele armonizate în domeniul TVA și securitatea cibernetică.

Parteneri

Rămâneți conectat

email update imageSistemul de actualizare prin e-mail

Sistemul de alerte prin e-mail, care trimite direct cele mai recente informații pe adresa dvs. de e-mail, vă permite să urmăriți toate evenimentele și persoanele care au legătură cu Parlamentul. Acesta include ultimele știri despre deputați, serviciile de informare sau grupul de reflecție.

Sistemul este accesibil oriunde pe site-ul Parlamentului. Pentru a vă abona și a primi notificările grupului de reflecție, este suficient să comunicați adresa dvs. de e-mail, să selectați tema de interes, să indicați frecvența informării (zilnic, săptămânal sau lunar) și să confirmați înregistrarea dvs. printr-un clic pe linkul trimis dvs. pe e-mail.

RSS imageFluxuri RSS

Nu ratați nicio informație sau actualizare a site-ului Parlamentului European grație fluxului nostru RSS.

Vă rugăm să faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vă configura fluxul.