Rada Európskej únie

01-10-2017

Rada prijíma spolu s Európskym parlamentom právne predpisy Európskej únie prostredníctvom nariadení a smerníc a pripravuje rozhodnutia a nezáväzné odporúčania. V oblastiach svojich právomocí rozhoduje jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne v závislosti od právneho základu aktov, ktoré si vyžadujú jej schválenie.

Rada prijíma spolu s Európskym parlamentom právne predpisy Európskej únie prostredníctvom nariadení a smerníc a pripravuje rozhodnutia a nezáväzné odporúčania. V oblastiach svojich právomocí rozhoduje jednoduchou väčšinou, kvalifikovanou väčšinou alebo jednomyseľne v závislosti od právneho základu aktov, ktoré si vyžadujú jej schválenie.