Vnútorný trh: všeobecné zásady

01-11-2017

Vnútorný trh je priestor prosperity a slobody, ktorý umožňuje prístup k tovarom, službám, pracovným miestam, podnikateľským príležitostiam a kultúrnemu bohatstvu. Neustále sa treba usilovať o to, aby sa zabezpečilo ďalšie prehĺbenie jednotného trhu, čo by mohlo priniesť značné zisky pre spotrebiteľov a podniky v EÚ. Digitálny jednotný trh otvára najmä nové možnosti pre rast hospodárstva (prostredníctvom elektronického obchodu) a zároveň obmedzuje byrokraciu (prostredníctvom elektronickej verejnej správy a digitalizácie verejných služieb). Z nedávneho výskumu vyplýva, že zásady voľného pohybu tovaru a služieb a právne predpisy v tejto oblasti vytvárajú prínosy, ktoré sa odhadujú na 985 miliárd EUR ročne.

Vnútorný trh je priestor prosperity a slobody, ktorý umožňuje prístup k tovarom, službám, pracovným miestam, podnikateľským príležitostiam a kultúrnemu bohatstvu. Neustále sa treba usilovať o to, aby sa zabezpečilo ďalšie prehĺbenie jednotného trhu, čo by mohlo priniesť značné zisky pre spotrebiteľov a podniky v EÚ. Digitálny jednotný trh otvára najmä nové možnosti pre rast hospodárstva (prostredníctvom elektronického obchodu) a zároveň obmedzuje byrokraciu (prostredníctvom elektronickej verejnej správy a digitalizácie verejných služieb). Z nedávneho výskumu vyplýva, že zásady voľného pohybu tovaru a služieb a právne predpisy v tejto oblasti vytvárajú prínosy, ktoré sa odhadujú na 985 miliárd EUR ročne.