Voľný pohyb tovaru

01-11-2017

Voľný pohyb tovaru je zabezpečený prostredníctvom zrušenia ciel a množstevných obmedzení, ako aj prostredníctvom zákazu opatrení s rovnocenným účinkom. Na podporu dokončenia vnútorného trhu boli doplnené zásady vzájomného uznávania, zrušenia fyzických a technických prekážok a podpory normalizácie. Prijatím nového legislatívneho rámca v roku 2008 sa posilnil voľný pohyb tovaru, systém dohľadu nad trhom EÚ a označenie CE. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos vyplývajúci zo zásady voľného pohybu tovaru a súvisiacich právnych predpisov predstavuje 386 miliárd EUR ročne.

Voľný pohyb tovaru je zabezpečený prostredníctvom zrušenia ciel a množstevných obmedzení, ako aj prostredníctvom zákazu opatrení s rovnocenným účinkom. Na podporu dokončenia vnútorného trhu boli doplnené zásady vzájomného uznávania, zrušenia fyzických a technických prekážok a podpory normalizácie. Prijatím nového legislatívneho rámca v roku 2008 sa posilnil voľný pohyb tovaru, systém dohľadu nad trhom EÚ a označenie CE. Z nedávneho výskumu vyplýva, že prínos vyplývajúci zo zásady voľného pohybu tovaru a súvisiacich právnych predpisov predstavuje 386 miliárd EUR ročne.