Program PEACE pre Severné Írsko

01-11-2017

Účelom programu EÚ PEACE je podpora mieru a zmierenia, ako aj hospodárskeho a spoločenského pokroku v Severnom Írsku a pohraničných regiónoch Írska.

Účelom programu EÚ PEACE je podpora mieru a zmierenia, ako aj hospodárskeho a spoločenského pokroku v Severnom Írsku a pohraničných regiónoch Írska.