Kontrola a presadzovanie právnych predpisov v oblasti rybárstva

01-01-2018

Cieľom kontroly a presadzovania právnych predpisov v oblasti rybárstva je zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa rybárstva a v prípade potreby presadiť dodržiavanie týchto pravidiel. V tomto smere sa právomoci a povinnosti delia medzi členské štáty, Komisiu a prevádzkovateľov. Proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá, môže byť vedené konanie o porušení pravidiel.

Cieľom kontroly a presadzovania právnych predpisov v oblasti rybárstva je zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa rybárstva a v prípade potreby presadiť dodržiavanie týchto pravidiel. V tomto smere sa právomoci a povinnosti delia medzi členské štáty, Komisiu a prevádzkovateľov. Proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá, môže byť vedené konanie o porušení pravidiel.