Integrovaná námorná politika

01-01-2018

Integrovaná námorná politika (INP) EÚ tvorí celostný prístup ku všetkým politikám týkajúcim sa mora. Na základe myšlienky, že koordinovaním svojich politík dokáže Únia dospieť k vyšším výnosom z morí a oceánov s menším vplyvom na životné prostredie, zahŕňa INP také rôznorodé oblasti, ako sú rybolov a akvakultúra, lodná doprava a námorné prístavy, morské prostredie, morský výskum, výroba energie na mori, lodné staviteľstvo a odvetvia súvisiace s morom, námorný dozor, námorný a pobrežný cestovný ruch, zamestnanosť, rozvoj pobrežných regiónov a vonkajšie vzťahy v námorných záležitostiach.

Integrovaná námorná politika (INP) EÚ tvorí celostný prístup ku všetkým politikám týkajúcim sa mora. Na základe myšlienky, že koordinovaním svojich politík dokáže Únia dospieť k vyšším výnosom z morí a oceánov s menším vplyvom na životné prostredie, zahŕňa INP také rôznorodé oblasti, ako sú rybolov a akvakultúra, lodná doprava a námorné prístavy, morské prostredie, morský výskum, výroba energie na mori, lodné staviteľstvo a odvetvia súvisiace s morom, námorný dozor, námorný a pobrežný cestovný ruch, zamestnanosť, rozvoj pobrežných regiónov a vonkajšie vzťahy v námorných záležitostiach.