Dopravná politika: všeobecné informácie

01-02-2018

Dopravná politika je jednou z oblastí spoločnej politiky EÚ už viac ako 30 rokov. Popri otváraní dopravných trhov konkurencii a budovaní transeurópskej dopravnej siete nadobudne do roku 2020 na dôležitosti téma udržateľnej mobility, a to najmä v súvislosti s neustálym nárastom emisií skleníkových plynov, ktoré toto odvetvie vytvára a ktoré by mohli ohroziť klimatické ciele Európskej únie.

Dopravná politika je jednou z oblastí spoločnej politiky EÚ už viac ako 30 rokov. Popri otváraní dopravných trhov konkurencii a budovaní transeurópskej dopravnej siete nadobudne do roku 2020 na dôležitosti téma udržateľnej mobility, a to najmä v súvislosti s neustálym nárastom emisií skleníkových plynov, ktoré toto odvetvie vytvára a ktoré by mohli ohroziť klimatické ciele Európskej únie.