Európska iniciatíva občanov

01-02-2018

Európska iniciatíva občanov je dôležitý nástroj participatívnej demokracie v Európskej únii, prostredníctvom ktorého môže jeden milión občanov EÚ z najmenej jednej štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu na účely uplatňovania zmlúv EÚ. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 211/2011, ktorým sa stanovujú podrobné postupy a podmienky v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, boli Komisii úspešne predložené štyri iniciatívy.

Európska iniciatíva občanov je dôležitý nástroj participatívnej demokracie v Európskej únii, prostredníctvom ktorého môže jeden milión občanov EÚ z najmenej jednej štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu na účely uplatňovania zmlúv EÚ. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 211/2011, ktorým sa stanovujú podrobné postupy a podmienky v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, boli Komisii úspešne predložené štyri iniciatívy.